Bioøkonomi

Oppdatert: 21.01.2020

Publisert: 20.01.2020

3 eksempler på at kubæsj er bondens brune gull

Oppdatert: 21.01.2020

Publisert: 20.01.2020

I løpet av de siste årene har det blitt utviklet en rekke nye teknologier som vil gjøre det mer lønnsomt for bonden å utnytte husdyrmøkka. Her er tre eksempler på hvordan:

1.Forskerbonden Knut

Forskerbonden Knut Vasdal fra Skien har siden 2010 jobbet med å utvikle metoder for å omdanne husdyrmøkk til et mer næringsrikt, naturlig og fornybart gjødselprodukt.

For å produsere den raffinerte husdyrgjødsla fjerner Vasdal 95 prosent av vannet.

– Det betyr at næringsstoffene i gjødsla blir veldig konsentrert og kan dermed distribueres over større avstander enn det som har vært mulig med vanlig bløtgjødsel, sier Vasdal.

Husdyrgjødsel er også en kilde til klimagassutslipp.

– Ved å kjøre møkka gjennom biologisk prosessering får vi utslipp av metan kontrollert, og vi får nullutslipp av gjødsla. Det er fordelaktig, sier han.

Les mer: Melkebonde Knut Vasdal vil forbedre husdyrmøkka

Forskerbonden Knut Vasdal har funnet nye muligheter for at bonden kan utnytte møkka til fordel for både bonde og klima. Foto: Aurora Hannisdal

2.Vil starte en møkkarevolusjon

På Kongsberg har gründerne Grete Sønsteby og Rune Ingels i N2 Applied utviklet en maskin som hjelper bonden med å utvikle sitt eget nitrogengjødsel.

– Kort sagt vil vi hjelpe bonden til å gjøre om husdyrmøkk til penger, på en miljøvennlig og enkel måte. Teknologien betyr at hver enkelt bonde kan lage sin egen gjødsel på gården, slik at behovet for å kjøpe mineralgjødsel blir minimert, sier Grete Sønsteby.

N2 Applied har gjort beregninger som viser at utslippene fra norske husdyr kan reduseres med en million CO2 ekvivalenter ved å ta i bruk deres reaktor.

– Lykkes vi med å kommersialisere reaktoren vil vi være vitne til en skikkelig møkkarevolusjon, sier Sønsteby.

Hør på podcast Grønne Gründere her:

3.Kumøkk på tanken

Meierisamvirket TINE nå satt i gang et spennende prosjekt som kan bidra til at vi kan få økt produksjon av norsk biogass ved hjelp av husdyrmøkk. Prosjektet har fått navnet KUKRAFT.

– Kumøkk viser seg å være en effektiv ingrediens i biogass, sier leder for bærekraft og samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm.

Sammen med Greve Biogass i Tønsberg har TINE testet ut biogass laget av en kombinasjon av kumøkk og matavfall.

– Denne kombinasjonen oppnår 25% bedre effekt enn tradisjonell biogassproduksjon basert på kun husholdningsavfall, og betyr at tilførsel av kkumøkk gir verdens mest effektive og klimavennlige biogassproduksjon, sier Malm.

Les mer: Med kumøkk på tanken kan Norge redusere klimagassutslippene