Bioøkonomi

Publisert: 22.04.2017

5 eksempler på bioøkonomi for norsk skog

Tre som har falt i skogen

Bioøkonomi er produksjon og foredling basert på fornybare biologiske ressurser som blant annet skog. Ny teknologi gjør at vi kan utnytte tre på helt annen måte enn tidligere. Foto: iStock

Publisert: 22.04.2017

Bioøkonomi er produksjon og foredling basert på fornybare biologiske ressurser som blant annet skog til mat, energi, produkter og materialer. Her er 5 eksempler på muligheter innen bioøkonomien for norsk skog:

Les mer: Skogen – en underutnyttet ressurs

1. Plast og emballasje av trevirke

Visste du at Coca Cola sine brusflasker inneholder 30 % biomasse? Forskere har nå funnet frem til en kostnadseffektiv måte å lage plast av nanofibre fra planter og trevirke. Dette betyr at det er mulig å erstatte et ikke-nedbrytbart produkt laget av råolje med et fornybart og nedbrytbart produkt av tre!

Hvis alle plastposer i verden hadde blitt laget av tre ville vi blitt kvitt et stort problem. Alle posene ville etter en tid bli brutt for å gi næring til nye ting som vil vokse opp fremfor å forspøple naturen i flere hundre år.

Les mer: Coca Colas PlantBottle er verdens første fullt resirkulerbare flaske laget av plantematerialer

2. Fly til syden på greiner og kvist

Luftfart krever drivstoff med høy energitetthet. På kort sikt er biodrivstoff derfor det eneste relevante alternativet til fossilt drivstoff innen luftfart.

Konvensjonelt biodrivstoff er laget av matplanter som soya og oljepalmer. Klimagevinsten ved bruk av denne typen biodrivstoff er mye diskutert i media, og kritikken retter seg spesielt til bruken av palmeolje i produksjonen.

Avansert biodrivstoff lages av avfall, rester og celluloseholdig materiale. 20–30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hugst. Norsk skogindustri ønsker å bruke greiner, bar, topper og stubber som ikke egner seg til vanlige industrielle formål til produksjon av miljøvennlig biodrivstoff.

Les mer: Røtter, stubber og kvist på tanken

3. Hold på varmen med isolasjon av treflis

Treflis er et overskuddsmateriale fra annen produksjon. Hunton Fiber As på Gjøvik satser nå på utnytte treflis på en ny måte. I 2016 etablerte de en ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon av nettopp treflis.

– Siden produktet lages av treflis, som er et kortreist overskuddsmateriale blant annet fra trelastproduksjon, vil isolasjonen vår ikke bare bidra til et sunt hjem og et godt inneklima, men også til et lavere CO2-fotavtrykk, sa administrerende direktør i Hunton Fiber, Arne L. Jebsen, da fabrikken ble åpnet i sommer.

Les mer: Hunton bygger ny fabrikk på Gjøvik

4. Norsk skog kan bli en proteinkilde for fisk og husdyr

Foods of Norway har til hensikt å lage dyrefôr basert på biomasse. Kort fortalt vil forskerne utnytte sukkeret i biomassen til å produsere gjærsopp, som igjen vil bli malt til proteinrikt mel som kan benyttes i husdyr- og fiskefôr.

Dette har vist seg til å være et godt alternativ som fiskefôr, og til og med kresen laksefisk ser ut til å være godt fornøyd med å spise skog. Nå skal samme proteinkilde testes på smågris.

Les mer: Foods of Norway skal erstatte soya fra Brasil

5. Biokull kan redusere fossile utslipp og lage et nytt industrieventyr

Biokull kan redusere fossile utslipp og lage et nytt norsk industrieventyr! Biokull er kull produsert av 100 prosent trevirke. Ny biokullteknologi gjør det mulig å fange store mengder med CO2 fra atmosfæren og lagre den som stabilt karbon i jorda. Biokull kan dermed bli et viktig bidrag til å redusere CO2-utslipp ved å erstatte fossilt kull.

I følge analyseselskapet Pöyry vil det globale markedet for trepellets øke fra 17 millioner tonn i 2010 til 59 millioner tonn i 2020.

Les mer: Voksende marked for biokull