Bioøkonomi

Oppdatert: 17.12.2019

Publisert: 22.01.2019

5 grunner til å spise norsk rødt kjøtt

Norsk rødt kjøtt er bærekraftig og mer klimavennlig. Foto: Nortura

Oppdatert: 17.12.2019

Publisert: 22.01.2019

Mange tror det er lurt å droppe kjøttet. Her er fem grunner til å spise norsk rødt kjøtt med god samvittighet.

1. Det er matsvinn å la utmarka stå urørt

I dag er det umulig for mennesker å fordøye gras. Men; kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i graset til å lage melk og kjøtt.

Norge er et av landene i verden med minst matjord. Utmarka, derimot, utgjør 95 prosent av landarealet vårt. Omlag halvparten av dette er egnet som beite for husdyr.

Ifølge FN vil verden trenge 60 prosent mer mat i 2050. Å ikke ta i bruk utmarka til matproduksjon vil være et gigantisk matsvinn.

Les mer: Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat

2. Å spise norsk kjøtt er ressurseffektivt

Du drikker vel melk, og spise ost, rømme og yoghurt? Alle disse produktene inneholder melk. Og melka kommer som kjent fra kua.

Den norske kua, Norsk Rødt Fe, er avlet fram for å produsere mye melk og godt kjøtt. Dette kalles en kombinasjonsku.

Å ikke spise kjøttet fra melkekua ville være sløsing av en fantastisk ressurs.

Les mer: Norsk landbruk har mange av løsningene verden er på jakt etter

Friske dyr som vokser raskere og utnytter grasressursene bidrar til at norsk kjøttproduksjon er bærekraftig. Foto: Ole Martin Buene, TINE

3. Norsk kjøtt er mer klimavennlig

I rapporten «Tackling Climate Change through livestock» har FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, slått fast at storfekjøtt fra Norge og Vest-Europa er mye mer klimavennlig enn fra andre kjøttproduserende land.

Årsaken er at norsk husdyrhold er veldig effektivt. Vi har avlet fram dyr som vokser raskere, er friskere og som har det bra.

Klimagassutslippene minker når effektiviteten i produksjonen øker. Dyrene på den søramerikanske pampasen trenger 2-3 år lengre tid på å nå den samme kjøttvekta som norske Dagros. Det beytr 2-3 færre år med raping og promping av metangass.

Les mer: Avl og bioteknologi er et undervurdert klimatiltak

4. Norske husdyr får minst antibiotika i Europa

Globalt dør 750 000 mennesker årlig som følge av antibiotikaresistende bakterier. Norsk landbruk har tatt antibiotikaresistens og trygg mat på alvor. I følge European Medicines Agency bruker Norge og Island minst antibiotika i Europa. 

Det er mange grunner til at vi er gode på å bruke lite antibiotika. Vi har flinke bønder, godt samarbeid mellom forvaltning og næring, lav import av livdyr, gunstig geografi, modige myndigheter og mye kunnskap.

Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å bli syk av å spise norsk kjøtt.

Les mer: Hvorfor er norsk landbruk så god på å bruke lite antibiotika?

5. Norske dyr har det bra

Sammenlignet med andre land har Norge en streng dyrevelferdslov.

Det finnes lover på hvordan dyrene skal ha det i fjøset, hvordan de kan slaktes og hvordan de kan transporteres. Den norske kua har også lovpålagt trening! I minimum 8 uker i året mosjonerer norske kyr og kalver ute i friluft.

Norske bønder og produsenter er veldig opptatt av dyrevelferd og forbedrer denne i takt med samfunnets forventninger og normer om ny kunnskap om dyrevelferd.

I tillegg er norske dyr friske. Siden 70-tallet har god dyrehelse vært et avlsmål på lik linje med melk- og kjøttkvalitet. Alle kyr har også sitt eget helsekort der informasjon og helse dokumenteres.

Skal du spise kjøtt, spis norsk kjøtt. Det er bærekraftig og klimavennlig.