Bioøkonomi

Publisert: 20.11.2019

Arbaflame: Trepellets kan erstatte kull

Bjørn Halvard Knappskog, administrerende direktør i Arbaflame. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Publisert: 20.11.2019

Arbaflame er én av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris. I over ti år har selskapet forsket for å utvikle en trepellets som kan erstatte kull. Nå er de i mål.

I 2009 startet selskapet Arbaflame å jobbe for å utvikle miljøvennlige trepellets som kan erstatte kull.

– Pelletsene våre bidrar til at CO2 -utslippene fra faller med 90 prosent, sammenlignet med kull.

Vi har klart å bygge tillit hos de store industriaktørene i Europa gjennom å utvikle og teste vår teknologi ved mer enn 15 kraftverk rundt om i verden, sier gründer og CTO i Arbaflame, Rune Brusletto.

Høyere verdiskaping av trevirke

Pelletsene til Arbaflame lages av treflis, som er et kortreist overskuddsmateriale. Pelletsene bidrar dermed både til høyere verdiskapning av trevirke og lavere CO2-fotavtrykk fra kullkraftverkene.

– For den norske skognæringen er dette gode nyheter. Arbaflame benytter nemlig råstoff fra norske sagbruk til produksjonen av pelletsen, sier Brusletto.

Pellets med like høy brennverdi som kull

Det unike med trepelletsene til Arbaflame er at de kan gå rett inn i forbrenningen ved dagenes kullkraftverk.

– Omleggingen fra kull til våre pellets er ukomplisert og krever heller ikke de store investeringene. Forskjellen på kull og vårt produkt er at vi er basert på lokalt trevirke, som er en fornybar ressurs, sier Brusletto.

– Vanlig pellets produseres gjennom at trevirke kvernes opp og presses sammen. Våre pellets går gjennom en patentert prosess som involverer vanndamp og høyt trykk. Da øker energitettheten slik at pelletsene får samme brennverdi som kull, sier Brusletto.

Pelletsene til Arbaflame lages av treflis. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Et miljøvennlig alternativ for kull

Produksjonskostnadene for Arbaflame sine pellets er omtrent det dobbelte som kostnadene ved kullutvinning. Ser man på utviklingen i kullmarkedet vil pelletsen allikevel kunne være konkurransedyktig. Dette skyldes blant annet et økende behov for en kullerstatter.

– Kull står for cirka 40 prosent av de globale energiutslippene fra energibærere. Samtidig står kull for 28 prosent av den globale energimiksen. Det er videre antatt at i løpet av de neste ti årene vil flere land innføre forbud mot kullkraftverk, da trenger de et miljøvennlig alternativ. Det kan vi tilby, sier Brusletto.

Fått tildelt 200 millioner i EU-midler

Arbaflame sine trepellets er utviklet gjennom forskningsprosjektet Arbaheat. Prosjektet er et samarbeid mellom blant andre Universitetet i Bergen, Arbaflame og SINTEF.

– EU har støttet prosjektet med nærmere 200 millioner kroner. Vi skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon og leveranse av vår teknologi. Målet er at anlegget i blir et utstillingsvindu for alle kullkraftverkene som ser på alternative brenselstyper, avslutter Brusletto.

Se video av Arbaflame: