Bioøkonomi

Oppdatert: 27.02.2019

Publisert: 25.02.2019

– Bærekraftig produksjon er vinneren i en sirkulær økonomi

- Bærekraftig matproduksjon er taperen i dagens lineære økonomi. I en sirkulær økonomi vil det lønne seg å drive etter bærekraftige prinsipper, sier Cathrine Barth i Circular Norway. Foto: iStock

Oppdatert: 27.02.2019

Publisert: 25.02.2019

Så lenge det lønner seg å etterlate seg store menger avfall vil ikke produksjonen bli bærekraftig. - I en sirkulær økonomi vil det derfor lønne seg å produsere bærekraftig, sier leder for strategi i Circular Norway, Cathrine Barth.

I snart 300 år har økonomien og velferdsnivået i verden økt på grunn av måten vi har utnyttet fossile ressurser, som kull, olje og gass. Dette har samtidig ført til store utslipp av CO2 i atmosfæren og enorme miljø- og klimaproblemer.

– Nå må vi bevege oss bort fra en lineær «bruk og kast»-økonomi til en sirkulær økonomi for å ta vare på planeten vår, sier Barth.

Det må bli kostbart å kvitte seg med søppel

I dag er det mer lønnsomt å kaste restråstoff fra produksjon enn å bruke de på nye måter. I en sirkulær økonomi må vi endre på hvordan vi utnytter ressursene våre og det må bli kostbart å kvitte seg med avfall.

– Når alle ressursene skal brukes på best mulig måte vil det ikke lenger lønne seg å kaste ting. Det hjelper ikke å bare sortere avfallsstrømmen bedre, så lenge produksjon av avfall øker hurtig, sier Barth.

Barth mener vi må prioritere å bruke fornybare ressurser i fremtidig produksjon, fremfor fossile. Hun mener at når vi tenker oss om, er dagens «bruk og kast»-økonomi er subsidiert.

– Til og med skattereglene er med på å gi restråstoffene lav verdi. I dag kan du avskrive verdien på de fysiske eiendelene dine over tid og få fradrag på skatten. På grunn av dette går råstoffene og materialene ut av kretsløpet, i stedet for å bli med på en runde til, forklarer hun.

I en sirkulær økonomi vil bærekraftige prinsipper vinne

Det er mange fordeler dersom vi lykkes med en slik omstilling, mener Barth.

– Økt vekst, konkurransefordeler, reduserte kostnader, lavere miljøbelastning og en mer effektiv verdikjede er noen av fordelene, sier hun.

Barth mener det ligger store muligheter for norsk landbruk i å bevege seg inn i sirkulærøkonomien.

– Bærekraftig matproduksjon er taperen i dagens lineære økonomi. I en sirkulær økonomi vil det lønne seg å drive etter bærekraftige prinsipper, sier hun.

Foto: Nortura/Øivind Haug

- Skal vi få til en overgang til sirkulær økonomi må det bli dyrere å sløse med ressurser, sier Helene Lillekvelland i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Nortura/Øivind Haug

Det må lønne seg å bruke ressursene riktig

Helene Lillekvelland, Fagsjef for samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke, er enig med Barth om at det må bli kostbart å ikke utnytte alle ressurser.

– Så lenge det ikke lønner seg å bruke ressursene på en best mulig måte, men det lønner seg å kaste ting, vil ikke produksjonen heller ikke være bærekraftig, sier hun.

Det må være kostbart å sløse

Lillekvelland mener vi må regne inn risikoen selskaper tar ved å forsøple, å overforbruke arealer og forurense slik at prisen gjenspeiler hva det faktisk koster å produsere en vare.

– Skal vi få til en overgang til sirkulær økonomi må det bli dyrere å sløse med ressurser. På den måten vil det lønne seg å lete etter nye muligheter til å bruke restråstoff, i stedet for å bare kaste dem i søpla, avslutter fagsjefen.