Bioøkonomi

Oppdatert: 24.09.2016

Publisert: 04.11.2015

Bioøkonomien er viktig for distriktene

Norske fjorder og fjell

Det er ikke i Oslo at tremateriale skal hentes for utvinningen av gjær til husdyrfôr. Bioøkonomi vil skape arbeidsplasser der hvor naturressursene er, nemlig i distriktene.

Oppdatert: 24.09.2016

Publisert: 04.11.2015

Vi er i gang med tidenes omstilling til det grønne skiftet. Distriktene vil være helt nødvendige i skiftet til bioøkonomien der utnytting av fornybare naturressurser i land, skog og hav står sentralt. Det er i distriktene at ressursene som skal danne grunnlaget for den nye økonomien befinner seg.

Landbrukssamvirkene satser på distriktene

Engasjementet for sysselsetting bør handle om å skape nye og moderne arbeidsplasser. Landbrukssamvirkenes suksess har vært avhengig av evnen til fornying og modernisering i takt med skiftende markeder og politikk. Denne evnen til fornying og innovasjon vil i bioøkonomien komme distriktene enda mere til gode.

Gjennom forskningsprosjektet «Foods of Norway» kan mange av de naturressursene som Norge er rike på bli enda mer verdifulle.Når vi sier at Norge har mange naturressurser, så er det jo i distriktene ressursene er. Snakker vi om naturressurser og sier Norge, så mener vi distriktene.

Det er ikke i Oslo at tremateriale skal hentes for utvinningen av gjær til husdyrfôr. Men det kan bli fremtiden i Sogn og Fjordane: Fiskeoppdrett i fjorden med fôr som er produsert i fjellsidene.

Samvirkebonden har modernisert og investert for bedre  bedrifter i 100 år

Formålet med landbrukssamvirkene er ikke å eie flest mulig gamle og teknologisk utdaterte fabrikker rundt omkring i landet. Formålet er å levere et økonomisk resultat som styrker bondens økonomi. Det bidrar til næringsaktivitet i distriktene og betydelige ringvirkninger.

Når det nå snakkes så mye om det grønne skiftet, er landbrukssamvirkene i en unik posisjon. Vi kan utnytte oss av den ressurstilgangen og teknologiske, innovasjonsdrevne kompetansen landbrukssamvirkene besitter.

Det er denne satsingen som bør være fokus når vi diskuterer sysselsetting i distriktene. Ikke om vi skal fornye oss, men hvordan vi skal fornye oss. Norsk Landbrukssamvirke ønsker i likhet med Gunvald Ludvigsen at Norge skal ha sterke, levende lokalsamfunn som kan skape verdier i den landbruksbaserte verdikjeden. Da må vi jobbe sammen for å nå dette målet.