Bioøkonomi

Publisert: 08.02.2018

Derfor er korn viktig for norsk landbruk

- Kornproduksjonen er helt avgjørende for totalproduksjonen i norsk jordbruk og dermed norsk selvforsyning, sier Eivinn Fjellhammer i Agri Analyse.

Publisert: 08.02.2018

Kornhøsten bestemmer hvor selvforsynte vi er med mat i Norge fra år til år. - Uten korn blir selvforsyningen av norsk mat uten innhold, sier Eivinn Fjellhammer i Agri Analyse.

I Norge har vi begrensede arealer til å dyrke korn. Bare 30 prosent av våre dyrkede arealer er egnet til å korndyrkning, og en mindre andel av dette blir matkorn. Likevel er korn svært viktig for norsk landbruk.

– Kornproduksjonen er helt avgjørende for totalproduksjonen i norsk jordbruk og dermed norsk selvforsyning, sier Fjellhammer.

Les mer: Hva er egentlig selvforsyning?

Dårlig kornhøst betyr høyere import

Kornet har størst betydning for selvforsyningsgraden vår når det er av høy nok kvalitet til å kunne brukes i menneskemat. Kornkvaliteten varierer fra år til år avhengig av sommeren og innhøstingsforhold.

Hvis et år gir en dårlig kornhøst – det vil si at kornavlingene blir lave eller en mindre andel kan brukes som matkorn – så må vi importere mer korn.

Les mer: Utviklingen av nye kornsorter er viktig for selvforsyningsgraden

Korn danner grunnlaget for annet produksjon

Korn er ikke bare svært energieffektiv mat for mennesker, men korn er også hovedingrediensen i kraftfôr. Derfor danner korn mye av grunnlaget for produksjon av melk, kjøtt og egg i Norge.

Noen ganger får man inntrykk av at alt kraftfôret i Norge er importert, men slik er det ikke. Siden korn er den største bestanddelen i kraftfôr, så er det kornhøsten som avgjør hvor stor norskandelen i kraftfôret blir.

– Norskandelen i kraftfôret handler både om hvor stort kornareal som driftes og hvor bra kornhøst vi får. I år med god tilgang på korn til fôr har selvforsyningen økt, sier Fjellhammer.

Les mer: Hva er egentlig kraftfôr?

Hvor mye korn får vi i 2018?

Agri Analyse har nettopp publisert sin årlige rapport Korn og konjunktur for 2018. Rapporten viser at høsten 2017 var preget av mye regn, og foreløpige tall viser en nedgang på åtte prosent fra et normalt kornår.

– Norge har de siste 20 årene vært nesten selvforsynt med hvete til brødbakst. To av de siste fem årene har derimot kornet hatt for dårlig kvalitet til å bli matkorn og har dermed blitt til dyrefôr, sier Fjellhammer.

Rapporten viser imidlertid at 2017 var et godt kornår på verdensbasis, og det er spådd balanse i kornmarkedene for 2017/18.

Les mer: Rapport «Korn og konjunktur 2018»

Klimaendringer gjør det nødvendig med nye kornsorter

Forskere mener nå at endringer i klimaet vil gi et varmere, villere og våtere vær. Siden 1990 har nedbøren i Norge økt med hele 20 prosent, og foreløpige estimater sier at den kommer til å øke med enda 10-20 prosent mot slutten av vårt århundre.

– Det jobbes kontinuerlig med å utvikle norske kornsorter som tåler et varmere og våtere klima. Det er viktig for norsk landbruks selvforsyningsgrad også i fremtiden, avslutter Fjellhammer.

Les mer: Den virtuelle åkeren skal hjelpe forskere utvikle fremtidens plantesorter

Meld deg på nyhetsbrev!

Få artikler fra landbruk.no direkte i innboksen din