Bioøkonomi

Oppdatert: 04.10.2019

Publisert: 26.06.2018

Det er matsvinn å la utmarka stå urørt

Mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning når vi vet at framtida vil kreve økt matproduksjon. Foto: Øyvind Heen

Oppdatert: 04.10.2019

Publisert: 26.06.2018

Verden trenger mer mat til en stadig økende befolkning. Bruk av utmarka er nøkkelen til økt matproduksjon, mener direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

I følge FN vil verden trenge 60 prosent mer mat i fremtiden enn det vi gjør i dag. Samtidig vil vår evne til å produsere mat bli satt under kraftig press.

– I en framtid hvor klimaendringene og befolkningsvekst setter matforsyning under press er det opplagt at mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning, sier Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Norge har mye utmark

I Norge har vi lite dyrka mark. Men utmarka, derimot, utgjør hele 95 prosent av landarealet. Omlag halvparten av dette er egnet som beite for husdyr.

– Norge bør produsere så mye poteter, grønnsaker og matkorn der det er mulig, men du skal være lite bereist for å ikke skjønne at Norge likevel vil forbli et grasland, sier direktøren.

Per i dag er det umulig for mennesker å fordøye gress. Men; kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i gresset for å lage melk og kjøtt.

Må endre syn på ressursene

Direktøren mener vi må tenke annerledes i synet på ressurser både til matproduksjon og annen landbruksproduksjon.

– Utmarka er en vesentlig del av de fornybare biologiske ressursene Norge har. Disse ressursene har vi ikke for å ha noe fint å se på, sier han.

Han mener vi må som våre tidligere genererasjoner sørge for å forvalte ressursene for å sikre velferden også til framtidige generasjoner.

– Arealer som gror igjen vil ta lang tid å omstille til matproduksjon, dersom det skulle bli nødvendig, advarer han.

En vesentlig del av Norges fornybare biologiske ressurser finner vi i utmarka. Foto: Øyvind Heen

Beiteteknologi kan bidra til økt utnyttelse av utmark

Hedstein har stor tro på at mange av de nye beiteteknologiene kan bidra til økt utnyttelse av utmarka.

– Ny teknologi er viktig for å finne løsninger på hvordan mer marginale produksjonsarealer og utmarksressurser kan utnyttet til en konkurransedyktig kostand. For Norge er dette spesielt viktig siden en så liten andel av våre arealer er godt egnet til storskala volumproduksjon, sier han.

Les også: Kan ny beiteteknologi bidra til økt bruk av utmarka?

Utmarksbeite er viktig

Direktøren har stor forståelse for at det ikke er lett å snu en trend som har preget landbruket i over 50 år.

– Norske politikere må skjønne at utmarksbeite er viktig. Strengt tatt er manglende bruk av utmarksressurser et skjult matsvinn i en verden som trenger å øke matproduksjonene med opptil 60 prosent, avslutter han.