Bioøkonomi

Oppdatert: 06.03.2019

Publisert: 04.03.2019

Embryo-teknologi vil forbedre avlen på Norsk Rødt Fe med 20 prosent

Ny embryo-teknologi vil kunne hjelpe bønder med å øke avlsverdien på dyrene sine på kort tid. Det betyr bedre kyr, og bedre kyr betyr melk og kjøtt produsert på en enda mer bærekraftig måte. Foto: TINE/Ole Martien Buene

Oppdatert: 06.03.2019

Publisert: 04.03.2019

I nesten 100 år har Geno drevet med salg og distribusjon av oksesæd fra Norsk Rødt Fe. I fjor kom et nytt produkt fra Geno på markedet: Befruktede egg fra Norges beste avlsokser og -kviger.

I 2018 flyttet 40 av Norges beste kviger inn i et nytt fjøs på Genos avlsstajson på Store Ree. Kvigene skal produsere befruktede egg, også kalt embryo.

– Et embryo fra Geno har de potensielt beste foreldrene i landet, både på morssiden og farssiden. En embryokalv er det mest spennende som Norsk Rødt Fe-avlen har å tilby, sier avlsforsker i Geno, Hanna Storlien.

Se video:

Du kan nå få en flott kalv selv om kua er dårlig

Bonden er opptatt av å ha det beste avlsmaterialet slik at melkekyrne er friske og produserer godt med melk og kjøtt.

– Hvis bonden har ei ku den er litt misfornøyd med så er det mulig å legge inn et embryo og få en kalv som er mye bedre selv om mor har en lav avlsverdi, forklarer Storlien.

Lav avlsverdi betyr at kua ikke scorer høyt på de egenskapene som er viktig for ei melkeku fra Norsk Rødt Fe.

Storlien mener embryo-teknologien vil kunne hjelpe bønder med å øke avlsverdien på dyrene sine på kort tid.

– Høy avlsverdi betyr bedre kyr, og bedre kyr betyr melk og kjøtt produsert på en enda mer bærekraftig måte, sier hun.

- En embryokalv er det mest spennende som Norsk Rødt Fe-avlen har å tilby, sier avlsforsker i Geno, Hanna Storlien. Her under konferansen Mat og Landbruk. Foto: John Trygve Tollefsen

Flere kalver fra de beste kvigene

Storlien har stor tro på at embryo-teknologien vil kunne gi store muligheter fremover.

– Med den nye teknologien kan vi ha en sterkere utvelgelse blandt hunndyra, ikke bare oksene, sier Storlien.

Salg av oksesæd og inseminasjon har gitt avlsoksene en enorm evne til å formere seg. Enkelte okser har over 350 000 avkom over hele verden.

– Ei kvige, derimot, får en kalv i året. Med embryo-teknologi kan vi få 20-30 kalver fra de aller beste kvigene, sier hun.

Storlien mener embryo vil få stor betydning for den videre avlen på Norsk Rødt Fe.

– Vi forventer at med embryoproduksjon øker avlsframgangen med hele 20 % prosent, sier hun.

Eggene som senere befruktes hentes ut på en skånsom måte uten ubehag for donorkviga. Foto: Aurora Hannisdal

Ingen ubehagelig prosess for kvigene

Mange lurer på om prosessen med å inseminere og hente ut egg er ubehagelig for donorkviga, men det er det ikke.

– Eggene hentes ut på en skånsom måte og kvigene lider ingen ubehag, sier Storlien.