Bioøkonomi

Publisert: 23.11.2018

Fem tiltak som vil redusere klimagassutslipp fra landbruket globalt

Publisert: 23.11.2018

En ny internasjonal rapport mener en tredjedel av løsningen på klimakrisen kan finnes i landbruket globalt. Rapporten peker på særlig fem tiltak.

1. Stoppe avskoging og øke skogplanting

Skogen er naturens viktigste mekanisme for storskala fangst og lagring av CO2. Gjennom fotosyntesen tar skog, jord og vann opp CO2 og lagrer det i sin egen biomasse. Den norske skogen binder omtrent 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge.

Dersom vi erstatter produkter som lages av olje med produkter som lages av trevirke og erstatter energi basert på olje og kull med fornybar energi fra biomasse har vi gjort mye for å redde klimaet.

Les mer: Den norske klimaskogen binder 60 prosent av Norges klimagassutslipp

2. Stoppe nedbygging av matjord og bruke landbruksarealet vi allerede har

Hvert minutt forsvinner 30 fotballbaner med fruktbar matjord verden over. Dyrka mark er ikke bare en kilde til utslipp, men bidrar også til opptak av karbon.

Det er viktig å ta i bruk de arealene vi har, både for å øke produksjonen og opptak av klimagasser.

Les mer: Hvordan skal det norske landbruket tilpasse seg et klima i endring

Foto: iStock

Å hindre nedbygging av fruktbar matjord er et viktig klimatiltak. Foto: iStock

3. Smartere landbruk gir mer, sunnere og klimavennlig mat

Nå utvikles det landbruksteknologi som gjør at bonden kan redusere bruken av både tid og innsatsfaktorer samtidig som produksjonen øker.

Det er vinn-vinn for både klima og økonomi.

Les mer: Presisjonslandbruk gir mer klima- og miljøvennlig mat

4. Bedre kosthold er bra for helsa og klima

I nesten alle land i verden er feilernæring er et stort problem, også i de rike landene. Ikke bare er overvekt et helseproblem, det har også skapt en økning i utslipp av drivhusgasser.

Rapporten sier at store deler av verden vil ha godt av å spise mindre kjøtt enn de gjør i dag. De påpeker samtidig at i fattige land vil det fortsatt være helsegevinster av mer kjøtt i dietten.

5. Redusert matsvinn reduserer kostnader og klimagassutslipp

En tredjedel av all produsert mat blir tapt eller kastet i verdikjeden, og utgjør 8 prosent av de globale klimagassutslippene.

Å redusere matsvinn gir en stor mulighet for både bønder, bedrifter og konsumenter for å spare penger. Samtidig vil det også kunne øke matsikkerheten, redusere drivhusgassutslipp og øke motstandsdyktigheten mot klimaendringer

Hør podcast om rapporten her: