Bioøkonomi

Oppdatert: 21.11.2019

Publisert: 20.11.2019

Folvengaard: Mikroalger erstatter soya i dyrefôr

Alf Erik Gjørven og Rolf Olav Gjørven. Foto: Aurora Hannisdal / Differ

Oppdatert: 21.11.2019

Publisert: 20.11.2019

Folvengaard AS er én av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris. Ved bruk av lokale naturressurser og husdyrgjødsel produserer bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle mikroalger som skal bli til mat og fôr.

Nye fôrløsninger med basis i lokale ressurser kan bidra til økt selvforsyning og mer bærekraftig norsk matproduksjon.

Dette bidro til at bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle startet opp med algeproduksjon på eget gårdsbruk, som de første i verden.

Mikroalger kan være en erstatter til soya i dyrefôr

Det norske landbruket er i dag avhengig av å importere enkelte råvarer, blant annet soya, for å sikre et høyt nok proteininnhold i kraftfôret til husdyra.

Om vi lykkes med å finne alternative proteinkilder basert på lokale ressurser vil det bidra til høyere selvforsyning og en mer bærekraftig matproduksjon.

– Resultater fra forskningen viser at algene kan inneholde inntil 60 prosent protein, noe som er mer enn det dobbelte av soyaen som blir importert i dag, sier Gjørven og Hjelle.

Mikroalgene har egenskaper som gjør at de potensielt kan ha flere bruksområder.

– Mikroalger er både en kilde til proteiner og flerumettede fettsyrer, og kan målrettet dyrkes til alt ifra dyre- og fiskefôr, mat og medisiner, forteller de innovative bøndene.

Matproduksjon, uten bruk av jord

Ved å bruke algene i dyrefôr kan primærproduksjonen øke, helt uten bruk av matjord. Mikroalgeproduksjonen foregår nemlig i et lukket system.

Algene vokser i vann, lever av CO2 fra et biogassanlegg og får energi fra lys.

– Vi utvikler et fleksibelt produksjonssystem med utgangspunkt i tradisjonelt landbruk. Målet er økt verdiskaping gjennom reduserte driftskostnader til fôr, og økte inntekter fra nye produkter, forteller Gjørven og Hjelle.

Algene vokser i vann, lever av CO2 fra et biogassanlegg og får energi fra lys. Foto: Erling Fløistad

Første pilotgård i verden for mikroalgedyrking

I dag er det flere som dyrker frem mikroalger til forskjellige formål, men bøndene i Norge er de første i verden som testet ut produksjonen i kombinasjon med fermentering av husdyrgjødsel, på eget gårdsbruk.

– Dette skjer som et direkte resultat fra pilotprosjektet Alger for framtiden (A2F). Hovedmålet med A2F er å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge med bruk av naturressurser i kombinasjon med avfall fra eksisterende produksjonslinjer innen landbruk, akvakultur og prosessindustri, forklarer Hjelle.

Les mer: Alger for framtiden

Muliggjør en ny industriproduksjon for norske bønder

Gründerne har en visjon om at det kan bygges pilotgårder for biogassproduksjon og mikroalgedyrking over hele landet.

– Dette kan potensielt resultere i nye industriprodukter for landbruket som vil bidra til økt bærekraft i dagens matproduksjon, forklarer Hjelle.

– En stor ære å bli nominert til landbrukets innovasjonspris

De offensive Vestlands-bøndene håper nominasjonen til Landbrukets Innovasjonspris kan bidra til økt oppmerksomhet om prosjektet.

– For oss er det en stor ære og ikke minst svært motiverende å bli nominert. Dersom det kan bidra økt oppmerksomhet og satsning på utvikling av en mer sirkulær og bærekraftig mat- og fôrproduksjon i norsk landbruk er det svært gledelig. Ikke bare for oss, men også for alle de vi samarbeider med, avslutter Gjørven og Helle.

Se video av Folvengaard: