Bioøkonomi

Oppdatert: 15.09.2016

Publisert: 24.11.2014

Foods of Norway skal erstatte soya fra Brasil

Foods of Norway Bioøkonomi Bioøkonomikua

Forskingsprosjektet Foods of Norway har som mål å fore kua med norsk tang, tare og tre og dermed erstatte soya fra Brasil.

Oppdatert: 15.09.2016

Publisert: 24.11.2014

Soyaproduksjon legger beslag på store landområder i Brasil. Dette brukes til å produsere til norsk kraftfor. Landbruket er i dag avhengig av denne importen for å produsere nok mat. Om det er opp til norske bønder og landbrukssamvirkene kan vi om få år bli uavhengige av denne importen.

Hvordan kan vi bedre utnytte eksisterende fôr? Og hvordan utvikle nye fôrmidler på mer ukonvensjonelt råstoff? Dette er noen av problemstillingen forskningsprosjektet Foods of Norway tar for seg når de skal jakte på råstoff til norskprodusert dyrefôr.

– I Norge har vi mange naturgitte ressurser som ikke er utnyttet. Og vi har heldigvis noen framsynte forskningsmiljøer i Norge som ser disse mulighetene og er villig til å bruke tid og krefter på å utforske dem, sier administrerende direktør i Norsk landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Målet er å bli mindre avhengig av soya fra Brasil

Målet med Foods of Norway er å gjøre kua, grisen, fjørfe og laksen bedre i stand til å utnytte fôret ved hjelp av ny teknologi og på den måten øke andelen norskavla fôr i fôrrasjonene. På sikt vil man kunne erstatte fôrimport med norske fôrvarer.

Les mer: Kan Norsk landbruk bli uavhengig av soya fra Brasil?

Samtidig skal man også forske på nye fôrmidler som bakterier og gjærceller som kan vokse på naturgass, cellulose og andre biprodukter. Norge har også en lang kyst med mange ulike tang- og tarearter. Fra gammelt av har det vært gitt til drøvtyggere. Nå blir den kunnskapen tatt fram igjen og videreutviklet i et eget prosjekt ved Bioforsk på Tjøtta.

– For å lykkes med det må man angripe problemstillingen på flere fronter parallelt. Det handler både om å få mer ut av de fôrvekstene som dyrkes i dag ved bedre agronomisk praksis, utvikle bedre sorter, dyrke nye arter, forbedre fôrets egenskaper etter høsting ved hjelp av fôrteknologi, forbedre dyras utnyttelse av fôret, og ikke minst utvikle nye fôrråstoff fra utradisjonelle kilder som tang og tare, cellulose og biogass. Alt skal i tillegg være bærekraftig, både økonomisk og for miljøet, sier Hedstein.

Foods of Norway er et gedigent spleiselag

Prosjektet vil gå over 8 år med et totalbudsjett på 192 millioner kroner. Norges forskningsråd finansierer prosjektet med 12 millioner årlig, mens NMBU og næringspartnere går inn med tilsvarande beløp årlig. Næringspartnerne er: Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Biomar, AquaGen, Norsvin, Geno, Tine, Nortura, Biomega, Viken skog, Borregård, Seaweed Energy Solution, Norilia, YARA og Animalia.

– Dette gedigne spleiselaget vitner om at Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter evner og har vilje til å prioritere langsiktig for å bidra til økt norsk sjølforsyning, sier Hedstein.

Les mer: Kan Norge bli sjølforsynt med proteinfôr?