Bioøkonomi

Publisert: 14.12.2017

I fremtiden må bedrifter være bærekraftige for å bli lønnsomme

Bjørn Haugland fra DNV GL mener eksisterende forretningsmodeller vil komme under kraftig press i fremtiden.

Publisert: 14.12.2017

På Mat og Landbruk 2018 skal vi snakke om hvorfor vi skal øke norsk matproduksjon. Svaret er at verden trenger bærekraftig matproduksjon.

Bjørn K Haugland er konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL. Haugland er invitert som key note speaker på Mat og Landbruk 2018 for å snakke om behovet for bærekraftige forretningsmodeller.

– Haugland er ledende innen bærekraftsfeltet og vi gleder oss til å høre hva han mener om både globalt og norsk landbruk- og matproduksjon, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke og arrangør av Mat og Landbruk 2018, Ola Hedstein.

Bærekraft er mer enn bare klima

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner.

I bærekraftbegrepet ligger det mer enn bare klima og miljø, det handler også om sosiale og økonomiske muligheter.

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene.

Matproduksjon er knyttet til alle 17 bærekraftsmål

Bærekraftmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, sikre nok og sunn mat til verdens befolkning, bekjempe ulikheter, stoppe klimaendringer, sikre langsiktig ressursforvaltning og en sterk økonomi.

Matproduksjon har direkte eller indirekte betydning for vår evne til å nå alle de 17 bærekraftmålene.

– Det er banalt, men likevel fundamentalt. Alle mennesker er avhengige av nok, sunn og trygg mat, sier Hedstein.

FNs bærekraftsmål

Matproduksjon har direkte eller indirekte betydning for vår evne til å nå alle de 17 bærekraftmålene, mener Ola Hedstein.

Pengene må tjenes på nye måter

Haugland mener verden kommer til å se ganske annerledes ut som noen få år. Han mener eksisterende forretningsmodeller vil komme under kraftig press.

– Forretningsmodellene må tilpasse seg de samfunnsendringene som bærekraftsmålene peker i retning av. I fremtiden så må bedriftene bygge bærekraftige forretningsmodeller for å bli lønnsomme, sier han.

Mange nye forretningsmodeller vil blomstre opp

– Beregning av alle kostnadene ved et produkt vil bli normen. Prisen med «alt inkludert» vil reflektere sosiale og miljømessige virkninger, sier Haugland.

Det betyr at finansiering vil ta hensyn til et mye bredere sett med verdier enn bare de økonomiske og håndtering av ikke finansielle verdier vil i økende grad påvirke evnen til økonomisk vekst.

– Tradisjonelle forretningsmodeller vil bli utfordret, mens nye modeller som fra «bunnen av pyramiden»-modeller, crowd-funding, verktøy med åpen kildekode, delingsøkonomi og sirkulær «krybbe-til krybbe»-tenking vil blomstre opp, sier Haugland.

Norsk landbruk var bærekraftig før det ble moderne

– Norsk landbruk har vist seg å være forut for sin tid. Vi har vært organisert i samvirker og produsert bærekraftig mat lenge før det ble moderne. Derfor setter vi dette på agendaen på Mat og Landbruk 2018 nå, sier Hedstein.

Hedstein mener det er mange aspekter ved norsk matproduksjon som gjør den bærekraftig, men på Mat og Landbruk 2018 har de valgt seg ut tre hovedtemaer:

– God helse til både folk og dyr, klimasmart landbruk og verdiskaping i hele landet, sier han.

Se programmet til Mat og Landbruk 2018 og meld deg på!