Bioøkonomi

Publisert: 21.04.2017

Røtter, stubber og kvist på tanken

Biodrivstoff produsert av restråstoff fra skog gir opptil 95 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med fossilt drivstoff. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Publisert: 21.04.2017

Avinor mener produksjon av biodrivstoff kan bli en vinn/vinn-situasjon for Norge gjennom å gi reduserte klimagassutslipp og økt verdiskapning fra skogen.

Luftfart krever drivstoff med høy energitetthet. På kort sikt er biodrivstoff derfor det eneste relevante alternativet til fossilt drivstoff innen luftfart.

– Innfasing av biodrivstoff i luftfarten blir regnet som et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Dersom Norge skal innfri forpliktelsene i Paris-avtalen, er det vanskelig å komme utenom innfasing av biodrivstoff i transportsektoren. Tungtransport og luftfart har på kort sikt ingen alternativer, sier seniorrådgiver i Avinor, Olav Mosvold Larsen.

Les mer: Det grønne skiftet i luftfarten

Fyll tanken med stubber og granbar

– Biodrivstoff produsert av restråstoff fra skog gir opptil 95 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med fossilt drivstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Konvensjonelt biodrivstoff er laget av matplanter som soya og oljepalmer. Klimagevinsten ved bruk av denne typen biodrivstoff er mye diskutert i media, og kritikken retter seg spesielt til bruken av palmeolje i produksjonen.

Les mer: Økt bruk av skog reduserer utslipp

Greiner, bar, topper, stubber, røtter og stammedeler egner seg ikke til vanlige industrielle formål. Derfor blir det gjerne liggende igjen i skogen ved hogst. Disse restråstoffene må vi nytte bedre.

– Avansert biodrivstoff lages av avfall, rester og celluloseholdig materiale. 20–30 prosent av biomassen i skogen er i grener og topper som i Norge blir liggende igjen etter hugst, men utnyttes i Sverige, sier Lahnstein.

100 millioner til biodrivstoff

Avinor har satt av inntil 100 millioner kroner over en tiårsperiode for tiltak som kan bidra til innfasing av biodrivstoff i norsk luftfart. Sammen med flyselskapene og NHO Luftfart har Avinor fått utredet mulighetene for å etablere storskala produksjon av biodrivstoff til luftfart, basert på biomasse fra norsk skog.

De første flygningene med biodrivstoff til luftfart i Norge ble gjennomført i november 2014. I januar 2016 ble Oslo lufthavn verdens første internasjonale lufthavn som kan levere biodrivstoff til alle flyselskap som tanker der.

Les mer: Biodrivstoff er viktig for å redusere utslipp fra luftfarten