Bioøkonomi

Oppdatert: 17.01.2020

Publisert: 01.03.2018

Gress er en av verdens viktigste matressurser

Drøvtyggere foredler gress til menneskemat. Foto: iStock

Oppdatert: 17.01.2020

Publisert: 01.03.2018

Gress kan ikke spises av mennesker, men er likevel verdens viktigste kilde til mat. Hvordan er det mulig?

Per i dag er det umulig for mennesker å spise gress. Men, kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i gresset for å lage melk og kjøtt.

– Å bruke drøvtyggere til å foredle gress til menneskemat er god og nødvendig ressursutnyttelse, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Verden er avhengig av gress

I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk er 40 prosent av jordens landareal gress.

– Det er ikke bare Norge som er avhengig av husdyrproduksjon for å produsere nok mat. Over store deler av verden er gress den viktigste kilde til mat, sier Hedstein.

Det er smart å produsere mat på gress

Verden får stadig flere innbyggere, samtidig som klimaendringer og nedbygging av matjord setter store arealer under press.

– I en framtid hvor matforsyningen er under press er det opplagt at mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning, sier direktøren.

Les mer: Bedre gress betyr mer bærekraftig matproduksjon

Kanskje en afrikansk superku kan mette verdens fattigste?. Foto: iStock

Ei ku kan brukes til så mangt

Også en av verdens rikeste mann, Bill Gates, ser verdien av gresset.

Gates investerte nettopp 300 millioner dollar til et utviklingsprosjekt for å lage en afrikansk superku til verdens fattigste.

– En kvegflokk er magisk. Eieren enten kan selge det flokken avgir, melk og kalver, og bruke pengene til å betale skoleavgifter for sine barn. Eller bonden kan beholde melk og kjøtt og dermed forbedre og styrke familiens egen ernæring, sa Gates da han laserte prosjektet.

Sikrer mat under dårlige produksjonsvilkår

Hedstein er enig med supermilliardæren.

– Gates har, som alle andre som arbeider med å sikre tilstrekkelig matforsyning og velstandsutvikling, skjønt at kua og drøvtyggerne er avgjørende for å lykkes. Drøvtyggerne har i tusenvis av år bidratt til lettere tilgang på høyverdig mat under til dels marginale produksjonsvilkår, sier han.

Les mer om den norske superkua: Norsk Rødt Fe er verdens beste ku

Bedre gress kan gi mer mat

I Norge har vi bare tre prosent dyrket mark, og bare en tredjedel av dette er egnet til å dyrke korn.

– I Norge har vi store muligheter til å øke matproduksjonen på en bærekraftig måte hvis vi satser på økt utnyttelse av gresset. Når kua omtales utelukkende som et klimaproblem er det mange som ikke forstått sitt eget beste, eller biologien, avslutter direktøren.