Bioøkonomi

Oppdatert: 03.09.2019

Publisert: 23.08.2019

Grofondet deler ut millioner til økt produksjon av norsk frukt og grønt

Fisk og grønnsaker i samme system gir nye muligheter i fremtidens matproduksjon. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Oppdatert: 03.09.2019

Publisert: 23.08.2019

26 prosjekter har hittil fått tildelt penger fra Grofondet. Les om noen av de ferskeste ideene som skal bidra til økt produksjon og forbruk av norsk frukt, grønnsaker, bær og poteter.

Hvert år deler Grofondet ut 10 millioner til prosjekter som skal bidra til økt produksjon og forbruk av norsk frukt og grønt. Aktørene som står bak fondet, er Gartnerhallen, NorgesGruppen og BAMA.

– De tre aktørene ønsker å bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetning og forbruk av norsk frukt og grønt, sier leder av Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Fisk og grønnsaker i samme system gir nye muligheter i fremtidens matproduksjon

Blant prosjektene Grofondet har delt ut midler til finner vi akvaponisk dyrkning av ruccola.

I praksis betyr dette at man kombinerer fiskeoppdrett og dyrkning av ruccola, i samme basseng. Gjødsel fra fisken gir salaten næring og salaten renser vannet for fisken. Eneste input utenfra til systemet er fiskefor.

– Dette var en spennende prosjektsøknad om å teste helårsdyrkning av ruccola. I Norge omsettes det ruccola for rundt 150 millioner i året. Ca. 50 prosent av dette er importert. Prosjektet har gitt oss kunnskap om helårsdyrkning som kan erstatte mye av det vi må importere i dag, forteller Birkevold.

Les mer: Vil fremtidens salat dyrkes i smakultur med fisk?

Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Jordbærløft i Nord

Et annet av fondets pågående prosjekter er tilrettelegging for jordbærproduksjon i Nord-Norge. Bærene er etterspurt, men dagens produksjon klarer ikke å dekke etterspørselen fullt ut på grunn av et krevende Nordlandsvær.

Løsningen er å plante jordbærplantene i kasser, inni tunnel eller veksthus, i stedet for å dyrke jordbærene direkte i åkeren.

– Da bærprodusenter i nord tok initiativ til å satse var dette et spennende prosjekt for Grofondet å støtte. Norske forbrukere elsker norske jordbær og mer norske jordbær over hele landet ønsker vi velkommen, sier Birkevold.

Les mer: Jordbærløft i Nord gir arktiske jordbær

For å få penger skal prosjektet løse et problem

Neste frist for å søke Grofondet er allerede 12. september 2019.

Birkevold forklarer at dersom prosjektideen skal komme seg igjennom nåløyet, må prosjektet ha fokus på nye muligheter eller å løse en utfordring i bransjen.

– Prosjektene blir videre vurderer ut ifra potensial for verdiskapning, forbruksøkning og i hvilken grad det er problemløsende og innovativt. Risikoen for å lykkes vurderes også. Det handler om å være fremtidsrettet og økonomisk lønnsomt på en bærekraftig måte, avslutter Birkevold.

Les mer: Grofondet skaper innovative samvirkebønder

FAKABOKS: Hvordan er prosessen for å få tak i midlene?

  • Fondet har to søknadsfrister i året. Neste frist er 12. september 2019.
  • Det gis støtte til tre ulike prosjekttyper: forsknings- og utviklingsprosjekter, utviklingsprosjekter i verdikjeden og til kompetanseheving.

Klikk her for å lese mer om hvilke type prosjekter Grofondet støtter.