Bioøkonomi

Oppdatert: 29.11.2018

Publisert: 28.11.2018

Hunton Trefiber nominert til landbrukets Innovasjonspris 2019

Hunton Trefiber er en av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris for å omdanne restråstoff fra trelastproduksjon til bærekraftig islolasjon. Foto: Hunton.

Oppdatert: 29.11.2018

Publisert: 28.11.2018

Hunton Trefiber er en av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris. Ved å benytte restmaterialet fra trelastproduksjon til bærekraftig isolasjon i bygg vil det redusere klimautslipp og øke verdiskapingen i norsk skognæring.

For femte året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

Hunton Fiber er et selskap med lang historie på Gjøvik som tradisjonelt levert byggematerialer til byggebransjen.

Nå har de utviklet et nytt produkt av restmaterialet av tre som konkurrerer med mineralull.

– All isolasjonen Hunton Fiber produserer vil snart være utviklet av kortreist trefiber som er et overskuddsmateriale fra trelastproduksjonen vår, sier administrerende direktør i Hunton, Arne Jebsen.

Les mer: Saga Robotics nominert til landbrukets Innovasjonspris

Isolasjon av trefiber gir godt inneklima

Isolasjon basert på trefiber har unike egenskaper som blant annet varmelagring og fukttransport.

– Isolasjon av trefiber bidrar til et sunt hjem og et godt inneklima, sier Jebsen.

Gjennom fotosyntesen tar skog, jord og vann opp CO2 og lagrer det i sin egen biomasse.

– Tre lagrer karbon i hele produktets levetid, noe som også fører til et lavere CO2-fotavtrykk, sier han.

Les mer: Mimiro nominert til landbrukets Innovasjonspris

- All isolasjonen Hunton Fiber produserer vil snart være utviklet av kortreist trefiber som er et overskuddsmateriale fra trelastproduksjonen vår, sier administrerende direktør i Hunton, Arne Jebsen.

Forbrukere vil ha bærekraftige alternativer til dagsens byggisolasjon

Den estimerte markedet på byggisolasjon i Norden er 7 -9 milliarder. I dag er det mineralullprodusentene som Glava og Rockwool som dominerer dette markedet.

Markedsandelen for isolasjon som cellulose og trefiber er størst i Finland og Sverige, men vil trolig øke i Norge.

– Forbrukerne spør etter mer bærekraftige alternativer, noe som byggherrene merker i stor grad. Proffene liker også å jobbe med produktet, blant annet fordi det ikke klør så mye som Glava, sier Jebsen.

Trefiber bidrar også til utslippskutt

Alt som er igjen etter trelastproduksjon regnes som overskuddsmateriale. I dag er det store mengder som ikke blir brukt til noe.

– Å ta i bruk overskuddsmateriale for å lage nye bærekraftige produkter er helt essensielt i bioøkonomien, sier fagsjef for innovasjon og forskning i Norsk Landbrukssamvirke, Åge klepp.

Ved å benytte et fornybart materiale som tre i isolasjon er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp.

– Trefiber forbinder karbon vesentlig lenger enn mineralull noe som også bidrar til utslippskutt, sier Klepp.

- Å ta i bruk overskuddsmateriale for å lage nye bærekraftige produkter er helt essensielt i bioøkonomien, sier fagsjef for innovasjon og forskning i Norsk Landbrukssamvirke, Åge klepp.

Kan bli stor etterspørsel etter trefiber

Klepp har stor tro på at Hunton vil lykkes.

– Generelle trender tilsier at produkter som Hunton kommer til å få økt etterspørsel fremover da det er et stort fokus på bærekraft nå, sier han.

Innovasjonsprisen deles ut 15. januar på Mat og Landbruk 2019.