Bioøkonomi

Oppdatert: 16.01.2020

Publisert: 13.11.2018

Hva er egentlig antibiotikaresistens?

MRSA bacteria or superbug

Oppdatert: 16.01.2020

Publisert: 13.11.2018

Antibiotikaresistens er en av de største folkehelseutfordringene verden står overfor. I Europa dør 33 000 mennesker årlig av antibiotikaresistens. Men, hva er det egentlig? Og hva har det med norsk landbruk å gjøre?

Sjansen er stor for at du har vært til legen med en infeksjon og kommet hjem med en resept på antibiotika. Problemet er at det er du ikke alene om.

I Norge ble det i 2012 brukt 51,9 tonn antibiotika til mennesker, 6,2 tonn til husdyr og 1,7 tonn til fiskeoppdrett.

Det finnes bakterier som er resistente mot all antibiotika

Antibiotikaresistens betyr at bakterier kan leve videre og formere seg selv om de utsettes for antibiotika.

Det som vekker bekymring er at noen bakterier blir multiresistente, altså at de tåler mange typer antibiotika samtidig.

Det finnes allerede nå bakterier som har utviklet resistens mot alle tilgjengelige antibiotikatyper.

Høy antibiotikabruk bidrar til resistens

Antibiotikaresistente bakterier kan utvikle seg overalt der det finnes bakterier.

Det er mange kilder til antibiotikaresistente bakterier, men det forskerne vet helt sikkert er at antibiokaresistens og antibiotikabruk henger sammen.

Der det er høy bruk er det også høy resistens.

Det er høy antibiotikabruk i mange lands husdyrhold

Antibiotika brukes ikke bare av mennesker. Også husdyr og oppdrettsfisk får antibiotika for å bli friske.

Men, i mange land gis antibiotika til friske dyr for å forhindre sykdom. Noen land gir også antibiotika som vekstfremmere for at de skal vokse fortere. Disse metodene er ikke lov i Norge.

Tilsammen bidrar dette til en urovekkende høy antibiotikabruk i landbruket på verdensbasis.

Friske husdyr er et viktig forebyggende tiltak

Forskerne har vært tydelige i sine anbefalinger: Bruken av antibiotika må ned.

For å redusere risikoen forbundet med antibiotikaresistens må forekomsten av sykdom være på et lavest mulig nivå.

Et veldig viktig forebyggende tiltak er derfor å holde husdyrproduksjonen fri for sykdommer, for eksempel gjennom avl for friske dyr som vi har gjort i Norge.

Antibiotikabruk i Norge har gått ytterligere ned

I september 2018 kom det tall fra overvåkingsprogrammet NORM-VET som overvåker antibiotikabruken i Norge.

Rapporten viser at det norske forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr er redusert med 40 prosent fra 1995, og at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier blant norske husdyr er lav.

Se video: Derfor bruker norsk landbruk mindre antibiotika enn andre land