Bioøkonomi

Oppdatert: 06.03.2020

Publisert: 11.06.2019

Hva er egentlig en «klimagass»?

Oppdatert: 06.03.2020

Publisert: 11.06.2019

I dag står vi overfor enorme klimautfordringer på grunn av store utslipp av klimagasser. Men hva er egentlig en klimagass?

En klimagass er en gass som bidrar til økt oppvarming av atmosfæren, jordoverflata og havene.

Sola sender kontinuerlig varmestråler mot jorda og jorda sender en del av dem tilbake til atmosfæren. Men, noen gasser holder på varmestrålene slik at de ikke sendes ut av atmosfæren, men blir igjen på jorda. Denne prosessen kalles drivhuseffekten.

Drivhuseffekten holder jorda varm

Drivhuseffekten er ikke farlig i seg selv, men en naturlig prosess som holder jorda og atmosfæren vår varm.

Uten drivhuseffekten ville verdenshavene være dekket av is og store områder ville vært for kalde til å bo på. I dag er gjennomsnittstemperaturen på jorda rundt 15 °C. Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært -19 °C.

Dagens klimaproblemer oppstår fordi vi har i dag har en for høy konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren som holder igjen på varmen. Og dermed varmes jorda opp.

Les mer: Hvorfor står vi overfor enorme klimaproblemer?

Klimagassene er en viktig del av det naturlige kretsløpet

De vanligste klimagassene er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Alle er naturlige gasser som er en nødvendig del av atmosfæren.

Karbondioksid (CO2), den mest kjente klimagassen, sørger både for at temperaturen er levelig på jorda gjennom drivhuseffekten og gir samtidig karbon til livsviktige prosesser som fotosyntesen.

Les mer: Hva er egentlig fotosyntesen?

Store utslipp av klimagasser utfordrer det naturlige kretsløpet

I løpet av flere tusen år har konsentrasjonen av klimagassene vært stabil. Men, det endret seg dramatisk fra den industrielle revolusjon fra midten av 1700-tallet.

Etter ca 1750 har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med omtrent 45 prosent. Dagens konsentrasjon av CO2 er den høyeste på minst 800 000 år.

Dagens klimaproblem har oppstått fordi menneskelig utslipp av klimagasser kommer i tillegg til de naturlige utslippene. Da blir det sluppet ut mer enn det naturen greier å fange opp og drivhuseffekten forsterkes.

Les mer: Hvordan fungerer egentlig karbonkretsløpet?