Bioøkonomi

Oppdatert: 17.10.2019

Publisert: 11.06.2019

Hva er egentlig forskjellen på karbon, karbondioksid, metan og lystgass?

Oppdatert: 17.10.2019

Publisert: 11.06.2019

Landbrukets utslipp består hovedsakelig av karbondioksid, metan og lystgass. Men, hva er egentlig forskjellen på de ulike klimagassene?

Karbon

Karbon og CO2 omtales ofte om hverandre, men det er ikke det samme. Karbon er ikke en klimagass, men et grunnstoff på lik linje med oksygen, hydrogen, gull og kobber.

Rent karbon forekommer i naturen som diamanter. Kull består hovedsakelig av karbon. I olje og naturgass er karbon bundet til andre grunnstoffer som hydrogen. Karbon er også en vesentlig del av nesten alle levende organismer, også oss mennesker.

Karbondioksid (CO2)

Karbondioksid (CO2) er en gass der karbon er bundet til oksygen. Ved forbrenning av ved, kull eller olje reagerer karbonforbindelsene med oksygen fra lufta og danner blant annet gassen CO2. Den samme prosessen skjer hos mennesker og dyr som puster inn oksygen og omdanner det til CO2.

CO2 utgjør over 80 % av de årlige klimagassutslippene i Norge og har en levetid på flere hundre år i atmosfæren.

Metan

Metan (CH4) er en gass som dannes ved at bakterier bryter ned organisk materiale uten at det er oksygen til stede. Metan oppstår derfor naturlig i myrer og sumper og i fordøyelsesprosessen til kua, sauen og geita. Metan er den viktigste bestanddelen i naturgass.

Metan er 28 ganger mer effektiv bidragsyter til drivhuseffekten enn karbondioksid, men har en kort levetid på bare 12 år i atmosfæren.

Metan står for litt under 10 % av klimagassutslippene i Norge.

Lystgass

Lystgass (N2O) er en gass der nitrogen er bundet til oksygen. Nitrogengass (N2) er en viktig bestanddel i lufta, og nitrogen inngår i viktige kretsløp som næring til planter. Lystgass dannes når bakterier omdanner nitrogenforbindelser, både med og uten tilgang på luft.

Lystgass er en 265 ganger sterkere klimagass enn CO2, og har en levetid på 120 år i atmosfæren.

Lystgass står for ca 5 prosent av klimagassutslippene i Norge.