Bioøkonomi

Oppdatert: 19.12.2019

Publisert: 07.06.2019

Hva er egentlig fotosyntesen?

Oppdatert: 19.12.2019

Publisert: 07.06.2019

"Alle" vet at alt liv på jorda er avhengig av prosessen vi kaller fotosyntesen. Men hva er det egentlig?

Fotosyntesen er en kjemisk prosess i planter som bruker energi fra sola til å omdanne vann og karbondioksid (CO2) til karbohydrater og oksygen.

Karbohydrater er en viktig kilde til mat for både dyr og mennesker. Uten oksygen kan ikke mennesker og dyr puste. Uten fotosyntesen kunne ikke mennesker eller dyr levd på jorda.

Men, hvordan henger dette egentlig sammen?

Fotosyntesen trenger tre byggesteiner for å fungere: energi, vann og CO2. 

Planter tar opp vann via røttene, mens de henter CO2 fra lufta via bittesmå åpninger på bladene.

Solstårler inneholder masse energi. Når solstrålene treffer planten reagerer det med fargestoffene i plantene. Det viktigste fargestoffet heter klorofyll og er det som gjør at plantene er grønne.

Klorofyllet absorberer energien fra sollyset og setter i gang den omfattende prosessen med å omdanne vann og CO2 til sukker og oksygen.

Sukkeret blir en del av planten og danner stivelse, cellulose og andre karbohydrater som plantene består av, mens oksygen er et avfallsprodukt som planten kvitter seg med.

Les mer: Hvordan fungerer egentlig karbonkretsløpet?

Fotosyntesen

Energi (sollys) + 6 H2O (Vann) + 6 CO2 (Karbondioksid) = C6H12O6 (Sukker) + 6 O2 (Oksygen

Plantene trenger mer enn fotosyntesen for å vokse

Selv om fotosyntesen er den aller viktigste biologiske prosessen på jorda, kan ikke plantene overleve på sol, vann og CO2 alene.

Planter tar opp andre viktige næringsstoffer fra jorda gjennom røttene sammen med vannet.

Dette er for eksempel grunnstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Dette er de samme næringsstoffene vi tilsetter jorda når vi gjødsler matplanter for å sikre optimal vekst.

Men, er ikke CO2 en klimagass?

CO2 er en av de viktigste driverne til drivhuseffekten og global oppvarming.

CO2 er ikke en farlig gass i seg selv, men fordi vi mennesker har sluppet ut mer COenn det planter og skog klarer å omsette har CO2-konsentrasjon i atmosfæren økt med omtrent 45 prosent.

Les mer: Hvorfor står vi overfor enorme klimaproblemer?