Bioøkonomi

Oppdatert: 03.06.2020

Publisert: 10.06.2017

Hva er egentlig sirkulærøkonomi?

Oppdatert: 03.06.2020

Publisert: 10.06.2017

Sirkulærøkonomi har blitt et trendy ord som stadig brukes av politikere og andre samfunnstopper. Men hva betyr det egentlig?

Sirkulærøkonomi kan defineres slik:

En økonomi der alle ressurser utnyttes i en evig runddans. 

I dag er de fleste økonomiske systemer lineære. I en lineær økonomi ses hver enkelt verdikjede hver for seg, og det som blir til overs fra hvert steg i produksjonen blir kastet.

I en sirkulær økonomi er derimot hensikten å integrere verdikjeder slik at alle ressurser blir brukt optimalt og ingenting går til spille.

I en perfekt sirkulær økonomi produseres det ikke avfall i det hele tatt!