Hva er egentlig sirkulærøkonomi?

Sirkulærøkonomi har blitt et trendy ord som stadig brukes av politikere og andre samfunnstopper. Men hva betyr det egentlig?

Sirkulærøkonomi kan defineres slik:

Et system for økonomisk virksomhet som har som mål å utnytte alle ressurser i en evig runddans.

Runddans eller linjetekning?

I dag er de fleste systemer for økonomisk virksomhet lineære. I en lineær økonomi ses hver enkelt verdikjede hver for seg, og det som blir til overs fra hvert steg i produksjonen blir kastet:

I en sirkulær økonomi er derimot hensikten å integrere verdikjeder slik at alle ressurser blir brukt optimalt og ingenting går til spille: