Bioøkonomi11.09.2017

Hvilken region har Norges beste lammekjøtt?

Norske lam er hovedsaklig basert på utmarksbeite og det setter sitt preg på lammekjøttet. Foto: Grete Ringdal

11.09.2017

Når Norges beste kokker skal knive om tittelen Årets Kokk 2017 er det norsk lam fra kokkens egen region som er hovedretten. Hvilken region smaker best?

– Det er fantastisk at norsk lam er hovedretten i Norges mest prestisjefylte kokkekonkurranse, sier Generalsekretær i Norsk Sau og Geit, Lars Erik Wallin.

Norsk Sau og Geit er småfeprodusentenes fellesorganisasjon. 11 200 saue- og geitebønder jobber sammen for å avle frem småfe som lever godt på norske ressurser.

– Norske sauebønder arbeider målbevisst på å avle fram en sau som produserer kvalitetskjøtt på en mest mulig effektiv måte, samtidig som den må greie seg godt i utmark, sier Wallin.

Les mer: Norsk lam spiller hovedrollen under Norges mest prestisjefylte kokkekonkurranse

Kampen om landets beste «lammeregion»

Et nytt element i kokkekonkurransen er at kokkene selv velger hvilket lammekjøtt de vil bruke i konkurransen fra kokkens egen region.

Norsk lammeproduksjon er hovedsakelig basert på utmarksbeite. Det betyr at lammekjøttet preges av det lammene spiser ute på beite av urter, gras og andre vekster. Smaken på lammekjøttet vil derfor variere fra region til region.

– Dette er et særpreg for lam, fremfor noe annet kjøttslag. På en måte blir jo dette også en konkurranse om hvilken region i Norge som har det beste lammekjøttet, sier Wallin.

Les mer: Klosterlam fra Rogaland er ikke spesielt fromme, bare gode på smak

Norsk lammeproduksjon er bærekraftig matproduksjon

Lam er ikke bare innmari godt og sunt. Norsk lammeproduksjon er også bærekraftig matproduksjon, mener Wallin.

– Norsk lam er et godt eksempel på bærekraftig matproduksjonen er basert på utmarksressurser som ikke kan foredles på annen måte enn gjennom beitedyr. Det beiter også noe storfe og geit i utmark, men sau og lam står for majoriteten, sier han.

Norge er et grasland og det er begrenset hvor mye korn vi har mulighet for å produsere.

– Om man ønsker å øke norsk matproduksjon må man derfor bruke uutnyttet utmark i mye større grad enn i dag, sier Wallin.

Les mer: Lam fra Lofoten er ferdig saltet fra naturen side

Norges beste kokk trenger Norges beste råvarer

Wallin er veldig spent på utfallet i Årets Kokk.

– Vi skal følge spent med på konkurransen. Måtte den beste kokken – og det beste lammekjøttet – vinne!