Bioøkonomi

Publisert: 15.01.2019

I fremtiden skal TINE skape lønnsomhet på mer enn bare melk

Publisert: 15.01.2019

Norske forbrukere drikker stadig mindre melk, samtidig som konkurransen fra importen øker. Hvordan skal TINE sørge for lønnsomhet for bonden også i fremtiden?

Meierisamvirket TINE ble opprettet for mer enn hundre år siden for at bonden skulle få solgt melka si til en god pris.

– Også i fremtiden skal TINE sørge for lønnsomhet for bonden, så vi jobber knallhardt med å finne nye inntektsstrømmer basert på både melk og annet som bonden har, sier Kathrine Mo, konserndirektør innovasjon og marked i TINE.

Hør podcast:

TINE skal skape nye vekstområder

For å møte dagens utfordringer med endrede forbrukerpreferanser og økt konkurranse fra import satser TINE nå stort på nye innovasjoner.

– Vi skal fortsette å videreutvikle kjernen i TINE, som er å lage førsteklasses produkter av norsk melk. Men, vi skal også skape nye vekstområder, sier Mo.

KUKRAFT er vinn-vinn for norske bønder

Et av de store innovasjonsprosjektet som TINE jobber med nå er KUKRAFT.

– Vi jobber nå med å få bilparken til TINE over på fornybar energi. En måte å gjøre det på er å utvinne kumøkka på norske gårder til biogass, sier Mo.

Biogass fra kumøkk er en vinn-vinn situasjon for norske bønder.

– KUKRAFT skaper ikke bare klimagevinster, men også nye muligheter for inntekter for våre melkebønder, sier direktøren.

TINEs bilpark skal over på fornybar energi. En energikilde kan være biogass basert på kumøkk fra norske gårder. Foto: TINE

«Mimiro» skal ta gode avgjørelser for verdens bønder

Et nytt vekstområdet for TINE er data.

– Det som imponerer meg mest med norsk landbruk er datainnsamlingen som er blitt gjort i nesten 100 år. Det kan vi bygge videre på, sier Mette Roald, leder for CRM og utvikling i Tine og styremedlem i Mimiro.

TINE har gjennomført flere undersøkelser som viser at bønder over hele verden har et behov for beslutningsstøtte basert på gode data.

Sammen med Felleskjøpet Agri har TINE opprettet dataselskapet Mimiro som skal hjelpe verdens bønder å ta gode avgjørelser i den daglige drifta.

Les mer: Mimiro nominert til Innovasjonsprisen 2019

TINE Tidsvert skal bistå de eldre

Et annet innovativt prosjekt TINE har utviklet er pilotprosjektet TINE Tid.

– I Norge er en tredjedel av de som bor på sykehjem underernærte og mange er også ensomme. Det har vi lyst til å gjøre noe med, sier Mo.

Piloten TINE Tid er et spesielt tilbud til eldre hjemmeværende forbrukere som kan kjøpe ferdige måltider levert hjem på døra av en tidsvert.

En tidsvert er en person som kan hjelpe de eldre med praktiske oppgaver eller bare litt selskap.

– Eldre mennesker har behov for andre næringsstoffer enn andre forbrukere. Tyggemotstanden må være annerledes og det må være lett å svelge, sier Mo.

Bærekraftig business

Mo sier alle prosjektene som TINE jobber med skal være bærekraftige og bidra til å løse utfordringer i samfunnet utover det å være lønnsom.

– Bærekraft er et av de sentrale områdene i konsernstrategien. Bærekraft passer så godt inn i TINE fordi eierne har et generasjonsperspektiv, avslutter hun.