Granskog
Bioøkonomi

Publisert: 06.09.2019

I skogen vår vokser det 11 milliarder klimaløsninger

Publisert: 06.09.2019

Trær er viktige verktøy i klimakampen. En samlet skognæring står nå bak kampanjen Tenk Tre for å få andre næringer til å tenke på skogen. - Skal vi få til et grønt skifte er vi avhengig av å bruke skogen vår, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges skogeierforbund.

I dag har vi tre ganger så mye skog i Norge som vi hadde for hundre år siden. For hvert tre vi hogger, planter vi nye trær.

– Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO2 fra atmosfæren. Derfor er bruk av tre et viktig verktøy i kampen mot klimaendringer, sier Skorge.

Skal vi nå FNs klimamål må alle velge fornybare løsninger som tre

Skogeierforbundet har nå gått sammen med resten av skognæringa for å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen og samtidig øke norsk verdiskaping gjennom kampanjen Tenk Tre.

– FNs klimapanel er sier i alle sine scenarier at vi må bruke mer tre og bruke skogen mer aktivt. Vi skal lytte til dem, sier Skorge.

Hør podcast med Per Skorge og Aasmund Bunkholt:

Mange fordeler ved å bruke tre!

Å bruke tre gir dobbel klimagevinst. Økt bruk av tre reduserer nemlig mengden CO2 i atmosfæren på to måter.

– Gjennom fotosyntesen omdanner trærne vann og CO2 til karbohydrater og oksygen (lenke). CO2 lagres i trærne og treproduktene. I tillegg kan vi erstatte fossile råvarer og hindre utslipp fra produksjonen av disse, forklarer Skorge.

Bruk av tre gjør det enkelt også med gjenbruk og gjenvinning. Treprodukter kan gjenvinnes som CO2-nøytral bioenergi, eller til andre trebaserte produkter som for eksempel spon- og fiberplater. I noen sammenhenger kan heltre også gjenbrukes til nye produkter.

Les mer: Et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

I Norge driver vi et av verdens mest bærekraftige skogbruk

Etter krigen ble det lagt stor vekt på å bygge opp skogressursene våre. Derfor ble det plantet enorme mengder trær som skulle sikre fremtidens skognæring.

– Takket være innsatsen på 50- og 60-tallet har vi i dag tre ganger så mye skog som det vi hadde for hundre år siden, sier Skorge.

I Norge hogges det 13 millioner kubikkmeter skog hvert år. 2 millioner kubikkmeter blir til ved, mens de øvrige 11 millionene blir til trevirke eller annen industrivare. Samtidig vokser skogen med 25 millioner kubikkmeter i året. Det betyr likevel ikke at vi kan doble hogsten.

– I Norge har vi på kort sikt potensiale til å øke hogsten med 15-20 prosent uten at det går utover en bærekraftig forvaltning, sier Skorge.

Siden 2000 har praktisk talt 100 prosent av det norske skogbruket vært miljøsertifisert.

Les mer: Vi redder ikke klima ved å la den norske skogen stå.

Vi må bruke skogressursene til å produsere nødvendige miljøvennlige og fornybare produkter for å løse klimakrisen. Foto: Hans Asbjørn Sørlie

Både forbrukere, næringsliv og politikere kan bli flinkere til å tenke tre

Med kampanjen Tenk Tre ønsker skognæringen å vise resten av samfunnet og andre næringer hvorfor de bør bytte ut fossile råvarer med trær, og at alle må «Tenke tre!»

– I en verden som blir stadig varmere er vi nødt til å erstatte fossile råvarer med fornybare ressurser. Tre kan spare kloden for enorme klimagassutslipp, sier Skorge.

Skorge mener det er store muligheter for mer bruk av tre i byggebransjen, i energiproduksjon, dyrefôr eller nedbrytbar plast.

– Det er faktisk slik at alle produkter som kan lages av olje, også kan lages av tre. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser, sier han.

Bygg i tre er godt for helsen

Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus AS, forteller om en god utvikling de siste årene

– Kampanjen Tenk tre skal bidra til å få frem de gode historiene og slik skal det bli enklere for en kommune å satse på det å bygge i tre, sier han.

Og han ser at flere og flere gjør det

-For 10 år siden var det veldig få tre prosjekter – da visste jeg om alle! Nå har jeg mistet oversikten fordi for det er så mange, sier Bunkholt.

Studentboliger har blitt et stort marked for trebaserte løsninger

– Og det har blitt bygget flere skoler og helsebygg i tre. Og det er ikke uten grunn, for å bygge i tre skaper gode omgivelser og gir godt læringsmiljø. Og så er det pent da, sier Bunkholt som tømrer i bunn.

Verdens høyeste trehus ruver over Brumunddal

En annen som har forstått trærnes viktige betydning for klimakampen og norsk verdiskaping er byggherre og initiativtaker bak verdens høyeste trehus, Arthur Buchardt.

– Av hensyn til våre barn og barnebarn og barnebarns barn må byggherrer, sånne som meg, tenke lenger enn neste år. Når det gjelder vårt samfunnsansvar må vi tenke noen generasjoner, sier han.

I 2018 stod Mjøstårnet i Brumunddal ferdig – laget av 100 prosent norsk trevirke!

– Tre er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge i dag. Næringsbygg i tre kan derfor være et viktig bidrag i klimakampen, sier Buchardt.

Les mer: Norge har verdens høyeste trehus i Brumunddal.

Tre er fremtiden

Skorge mener flere begynner å få øynene opp for skogens betydning.

– Tre er fremtiden. Det er så mange gode argumenter og fordeler, med klimargumentet på toppen. Tre er ikke bare bra som råstoff, men også som grønne arbeidsplasser over hele landet, avslutter Skorge.

Se video av verdens høyeste trebygg:

FAKTA OM TENK TRE:

  • Tenk Tre består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring.
  • Målet med kampanjen er få flere næringer til å benytte seg av tre fremfor produkter som gir store klimautslipp. Kampanjen presenterer de gode historiene om bruk av tre og trebaserte produkter.