Bioøkonomi

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 31.08.2018

Jordbærløft i Nord-Norge gir «arktiske jordbær»

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 31.08.2018

Selv om nordmenn elsker norske jordbær har produksjonen i Nord-Norge gått jevnt og trutt ned. Det ønsker nordnorske jordbærprodusenter å gjøre noe med!

Jordbærproduksjonen i Nord-Norge har tradisjonelt vært liten.

– Det kalde klimaet gjør vekstforholdene vanskelige. Avlingene har vært ustabile og dermed blir også økonomien uforutsigbar for produsentene, sier rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Steve Saltermark.

Negativ trend skal snus med nye produksjonsmetoder

De to siste årene har Norsk Landbruksrådgivning og 11 jordbærprodusenter fra Brønnøysund i sør til Alta i nord jobbet for å snu den negative trenden i nord-norsk jordbærproduksjon.

Sammen har de lansert prosjektet «jordbærløft for Nord-Norge».

– Prosjektet går ut på å ta i bruk nye jordbærplanter og produksjonsmetoder slik at vi kan dyrke bær under bedre betingelser, sier Saltermark.

Ved hjelp av nye jordbærplanter og produksjonsmetoder håper Norsk Landbruksrågivning og nordnorske jordbærprodusenter å øke produksjonen av jordbær i nord. Foto: Aurora Hannisdal

Jordbærplanter dyrkes nå i tunnel

Jordbærprodusent Frode Vik fra Kvæfjord har i år testet ut en produksjonsmetode som produsenter sør i landet har hatt stor sukess med.

– I år vokser plantene mine i kasser på bord i tunnel, framfor direkte i jorda på åkeren, forklarer Vik.

Andre produsenter tar i bruk den samme metoden i veksthus.

Produksjonsmetoden har gjort det lettere å kontrollere temperatur, vanning og gjødsling.

– Det gjør at vi kan produsere bær på en sikrere måte enn før, sier Vik.

Nordnorske bær kan bli arktisk spesialitet

Selv om det kalde klimaet i Nord-Norge kan være krevende, har det også noen fordeler.

I Nord-Norge er temperaturene lave, men det er lyst døgnet rundt.

-Her i Nord har vi veldig mye lys, selv i gråværsdager. Det fine lyset gir en veldig søt og god smak, sier Saltermark.

Rådgiveren mener nordnorske jordbær har store muligheter til å bli en kjent merkevare på lik linje med andre arktiske spesialiteter.

Frode Vik fra Kvæfjord er en av jordbærprodusentene som tar del i det nordnorske jordbærløftet. Foto: Aurora Hannisdal

Stor etterspørsel etter lokale jordbær i nord

Tradisjonelt er det trønderne som har forsynt Nord-Norge med jordbær.

– Lang transport fører til at kvaliteten på bæra blir dårligere. Ved å satse på lokale bær bidrar prosjektet til mindre matsvinn og bedre kvalitet for forbrukerne i Nord, sier Saltermark.

Etterspørselen etter lokale jordbær har vært stor, men rådgiveren mener denne vil øke i fremtiden.

– Vi tror etterspørselen vil kunne styrkes ytterligere med større produksjon og profilering mot forbrukerne i de største nordnorske byene, sier Saltermark.

Prosjektet har gitt gode resultater tross vanskelig vekstsesong

Prosjektet kan allerede vise til gode resultater. Og det til tross for en vanskelig vekstsesong med svært varierende vær og temperaturer.

– Været har vært krevende også i år også for oss i nord. Men vi har totalt sett hatt en bedre sesongutvikling i år sammenlignet med i fjor, sier Saltermark.

– Alle deltakerne i jordbærløftet kan vise til forbedringer på både kvalitet og kvantitet. Det viser at vi får det til, sier han.

Optimistiske i den nordnorske jordbærnæringen

Saltermark og jordbærprodusentene skal ta med seg lærdommene fra denne sesongen inn i det videre arbeidet fremover.

– Vi har fortsatt mye å lære og å forbedre i produksjonen. Det gjelder både vanning, gjødsling, valg av sorter og plantestørrelser, oppbinding og temperaturregulering, sier han.

Både Vik og Saltermark er optimistisk for fremtiden til den nordnorske jordbærnæringa.

– Vi opplever en ny giv og vi er veldig glad for at vi får flere som kan dyrke bær. Markedet er stort og vi er på langt nær selvforsynt med jordbær, avslutter Vik.

Se video av jordbærløftet i Nord-Norge: