Bioøkonomi

Oppdatert: 18.09.2018

Publisert: 11.06.2017

Er du klar for møkkarevolusjonen?

Vil denne maskinen revolusjonere jordbruket? Gründerne i N2 Applied vil gjøre bøndene selvforsynt med gjødsel samtidig som klimagassutslippene reduseres. Foto: N2 Applied

Oppdatert: 18.09.2018

Publisert: 11.06.2017

Det norske teknologiselskapet N2 Applied vil gjøre norske bønder selvforsynt med klimavennlig gjødsel. Lykkes de med det kan vi være vitne til en aldri så liten møkkarevolusjon!

For snart hundre år siden utviklet den kjente norske forskeren Kristian Birkeland en lysbueteknologi som henter ut nitrogen fra luften.

Teknologien ble brukt av Norsk Hydro for å fremstille kunstgjødsel, men ble raskt byttet ut med annen teknologi.

Det norske selskapet N2 Applied har tatt opp igjen arven etter Birkeland og har nå fremstilt en mindre energikrevende maskin på samme lysbueteknologi.

– Ved hjelp av vår reaktor kan bonden fremstille gass av nitrogenoksid på egen gård. Gassen reagerer med ammoniakken i husdyrgjødselen og det dannes stabilt nitrat-salt. Slik får man senket ph-nivået og nitrogentapet som er knyttet til fordamping blir betydelig redusert. Resultatet er en mer effektiv naturgjødsel som vil redusere behovet for kunstgjødsel og redusere klimautslipp fra landbruket, sier gründer i N2 Applied, Grete Sønsteby.

En skikkelig møkkarevolusjon

N2 Applied har gjort beregninger som viser at utslippene fra norske husdyr kan reduseres med 500 000-1 000 000 CO2 ekvivalenter ved å ta i bruk deres reaktor.

– Lykkes vi med å kommersialisere rektoren vil vi være vitne til en skikkelig møkkarevolusjon, sier Sønsteby.

Bedre lønnsomhet og mindre utslipp er en vinn-vinn-deal for norske bønder

N2 Applieds første pilot ute i felt i Norge skal settes opp på gården til klimabonden Olav Røysland i Rogaland.

– Jeg synes ny teknologi som N2 Applied er meget spennende. Dette er en revolusjonerende teknologi som både kan få ned klimagassutslippene i jordbruket og samtidig gjøre oss husdyrbønder tilnærmet selvforsynt med gjødsel.

Røysland gleder seg til å se resultatene fra piloten som settes opp på gården hans.

– Jeg har stor tro på at denne teknologien blir tilstrekkelig energieffektiv slik at den også vil bedre lønnsomheten hos den enkelte bonde. En skikkelig vinn-vinn-deal for oss bønder, sier Røysland.

Se video som forklarer N2 Applieds teknologi på 90 sekunder