Bioøkonomi03.07.2017

Klimaendringene kan flytte matproduksjonen nordover

Vingård fra Sussex i England

Nord-Europa er ikke kjent for vinproduksjon, men med økte temperaturer kan klimaet bli for varmt for vinproduksjon i Sør-Europa. Kanskje vin fra Norge kan bli en hit?

03.07.2017

Norsk landbrukssamvirke har identifisert fem trender som vi tror vil påvirke norsk landbruk i framtida. Økte temperaturer er en av dem.

Allerede i dag kan vi merke at klimaet har endret seg. Forskerne forventer at endringene vil bli større og påvirke oss sterkere i fremtiden. Klimaendringene vil få store konsekvenser for det globale landbruket.

Les mer: Fem trender som kan påvirke fremtiden til norsk landbruk

Vann er en knapp ressurs mange steder i verden

I enkelte deler av verden vil dyrkbar mark forsvinne og vann vil bli en enda knappere ressurs.

I California har bøndene opplevd konsekvensene av global oppvarming i flere år. I 2014 måtte tusenvis av mål med dyrket mark stå urørt fordi bøndene ikke hadde nok vann til å vanne åkrene.

De store isbreene i verden krymper. Breene blir mindre på grunn av både økende temperaturer og endringer i hvor nedbøren faller. Mange steder i verden er smeltevannet fra breene avgjørende for tilgangen på ferskvann.

Rikelig tilgang på rent vann kan utvikle seg til å bli et viktig konkurransefortrinn for norsk landbruk.

Mindre smeltevann, mindre regn og ytterligere befolkningsvekst truer vannforsyningen.

Norge kan få lengre vekstsesonger

Norge vil også rammes av klimaendringene.

Norsk klimaservicesenter spår en temperaturøkning på 4,5 prosent, færre dager med snø, mer regn og 60 prosent økning i flomstørrelse i slutten av dette århundret, dersom klimagassutslippene ikke reduseres.

For norsk landbruk trenger ikke konsekvensene av klimaendringene til å bli så dramatiske som for flere av landene lenger sør.

Klimaendringene kan bety mer ekstremvær med vekslende perioder med tørke og økt nedbør. Samtidig kan klimaendringene gi oss lengre vekstsesonger og muligheter til å dyrke nye sorter.

Kan vin fra Norge bli en hit?

Flere eksperter mener at mer av matproduksjonen vil flytte seg nordover.

Klimaendringene har allerede begynt å få konsekvenser for europeiske vinprodusenter. Varmere klima fører til feil i balansen mellom syre og alkohol i tradisjonelle vinområder, og det er derfor en mulighet at det kan åpne for vinproduksjon i Norge.

I Storbritannia har de allerede kommet et godt stykke på vei i å etablere en industri for vinproduksjon. I Asker produseres det i dag vindruer av sorten Solaris.

Les mer: Hvor mye klimagass slipper norsk landbruk egentlig ut?