Bioøkonomi

Publisert: 25.02.2020

Kukraft er sirkulærøkonomi i praksis

Foto: Differ Media

Publisert: 25.02.2020

TINEs nye Kukraft-prosjekt bidrar til at alle ressurser blir brukt optimalt og at ingenting går til spille. Det er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis!

Når kua omdanner gress til kjøtt og melk sitter man igjen med det næringsrike restråstoffet kumøkk. Kumøkka er en viktig gjødselressurs i Norge.

Gjennom meierisamvirket TINE sitt prosjekt Kukraft, kan møkka imidlertid utnyttes enda bedre og få økt verdi, ved å bruke den til å lage biogass.

Les mer: Kukraft drifter melkebilen

Ingenting går til spille i sirkulærøkonomien

Potensialet for foredling og utnyttelse av restråstoffer fra landbruket kan bli stort i årene framover, når fossile råvarer skal erstattes av fornybare biologiske ressurser.

For å lykkes med dette må vi få mest mulig ut av ressursene, og det er dette sirkulærøkonomi handler om: å integrere verdikjeder slik at alle ressurser blir brukt optimalt og ingenting går til spille.

Video NL forklarer: Sirkulærøkonomi

Kukraft bidrar til optimal ressursutnyttelse

Kumøkka går tradisjonelt ikke til spille, men brukes som gjødsel. Med Kukraft-prosjektet utvides likevel bruksområdene. Kumøkka blandes med matavfall, før det hele går til biogassproduksjon.

Biogassen kan deretter brukes som drivstoff på TINEs biler.

Fra biogassproduksjonen får man en biorest. Dette kan brukes som gjødsel på jordene, hvor man produserer fôr til kua, slik at den kan produsere kjøtt, melk – og mer gjødsel.

Kukraft handler dermed om optimal ressursutnyttelse i en kontinuerlig runddans = sirkulærøkonomi i praksis!

Melk fra kua blir til mat, kumøkk blir drivstoff, avfallsproduktene fra drivstoffproduksjon blir gjødsel – som igjen går til kua som lager mat, drivstoff og gjødsel.