Bioøkonomi, Samvirke

Publisert: 28.04.2020

Landbrukets innspill til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi

Foto: iStock

Publisert: 28.04.2020

Et bredt utvalg av organisasjoner og bedrifter deltok nylig på landbrukets seminar om innspill til den nye nasjonale sirkulærøkonomi strategien.

Tirsdag 21.april arrangerte Norsk Landbrukssamvirke i samarbeid med NCE Heidner Biocluster, The Life Science Cluster, Norges Bondelag, NIBIO, NIFU det digitale innspillseminaret: Landbrukets innspill til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi.

Se innspillseminaret her:

Aktørene ga sine innspill til regjeringens arbeid med å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi i Norge. Etter planen skal strategien legges fram i 2020.

– Det er veldig positivt at Norge nå følger opp med en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Formålet med innspillseminaret var å bidra med kunnskap om hvor i verdikjedene landbruket lykkes med å tenke sirkulært, hvor vi ser potensial for videre utvikling og vekst, og hvor næringen møter på utfordringer, sier næringspolitisk rådgiver i Norsk Landbrukssamvirke Mari Engh.

Mari Engh, næringspolitisk rådgiver i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: Aurora Hannisdal

Innspillene fra aktørene viser at sirkulære forretningsmodeller allerede på vei til å få godt fotfeste i landbruket.

– Men det er fortsatt er en vei å gå med både muligheter og barrierer før landbruket går helt i sirkel. Innspillene viser at det er et stort engasjement for å få mer kunnskap om hvilke muligheter vi har i Norge, og hva som skal til, sier Engh.

Næringen er avhengig av at det i økende grad stimuleres til økt samarbeid langs verdikjeden, på tvers av industri og mellom små og store bedrifter.

–  Dette forutsetter at de offentlige virkemidlene blir bedre koordinert og sett mer i sammenheng, sier Engh.

– Et annet viktig grep vil være å få på plass bedre støtteordninger for utviklingen av nye sirkulære forretningsmodeller og markeder. Myndighetene må bidra til å gjøre sirkulære løsninger lønnsomme. Innspillene viser videre at det er behov for nytt regelverk som gjør det mulig å utnytte flere restråstoffer. Skal vi få fart på sirkulærøkonomien i Norge må vi senke barrierene, avslutter Engh.