Bioøkonomi

Publisert: 26.10.2018

Med Yaras N-Sensor® kan vi produsere mer mat med riktig mengde gjødsel

Publisert: 26.10.2018

Med presisjonsverktøy som Yara N-Sensor kan vi produsere mer mat og tilpasse mengden gjødsel til hver plante. -Sensoren vil hjelpe bonden i å gjødsle riktig, sier Øystein Jørem i Yara International.

Yaras N-Sensor er en presisjonsteknologi som hjelper bonden regne ut akkurat hvor mye gjødsel hver plante trenger.

– Norsk matjord har ulik evne til å kunne bære frem avling, selv innenfor samme åker. Yaras N-Sensor tar hensyn til denne variasjonen og genererer data slik at sprederen i stedet gjødsler etter plantenes behov, forklarer Jørem.

Vil du lære mer om landbruk og teknologi? Bli med på #LandTek2018

Sensoren har gitt gode resultater

– Å gjødsle etter tradisjonell praksis, altså helt lik mengde gjødsel over hele jordet, vil forsterke variasjonen og føre til ujevn modning, kvalitet og avling, sier Jørem.

Yara kan vise til forsøk der gjødsling med N-sensor resulterte i høyere avlinger, redusert legde og økt treskekapasitet.

Mindre klimagassutslipp med presisjonsgjødsling

Bruk av presisjonsverktøy som Yara N-Sensor kan i noen tilfeller føre til mindre bruk av gjødsel.

– Det viktigste er at gjødselen blir plassert der den kan utnyttes optimalt, sier Jørem.

Gjødsel er en av landbrukets viktigste innsatsfaktorer, men også en bidragsyter til utslipp av klimagassen lystgass.

– Som et samlet resultat av presisjonsgjødsling er det også vist at det totale karbonfotavtrykket også kan reduseres med Yara N-Sesnor, sier han.

Hør podcast:

Norske bønder er veldig interessert i presisjonsteknologi

Yara selger innsatsfaktorer til landbruket over hele verden, men Jørem fortellet at det er stor interesse for presisjonsteknologi blant norske bønder.

– Det er cirka 45 Yara N-Sensor i bruk i Norge i dag. Salget har økt spesielt de siste to årene, sier Jørem.

På verdensbasis er det cirka 2000 N-Sensorer i bruk. I følge Jørem er de fleste av disse i Europa, og interessen er størst i de nordiske landene.

– Presisjonsteknologi er i sterk vekst i Norden. Sammenliknet med mange andre land er det høy aksept for presisjonsteknologi her, sier han.

Bærekraft trumfer salg av gjødsel

Til tross for at N-Sensoren kan føre til mindre bruk av gjødsel, mener Yara likevel det er riktig å satse på presisjonsteknologi.

– Yara er opptatt av balansert og bærekraftig riktig gjødsling hvor bonden gjødsler optimalt i forhold til plantenes behov. Dette kan medføre redusert gjødsling i enkelte tilfeller, men Yara lever med og av bonden, avslutter Jørem.