Bioøkonomi

Oppdatert: 16.02.2018

Publisert: 07.02.2018

Mer og bedre planteproduksjon er nøkkelen til økt matproduksjon

- Mer verdiskaping med basis i norske arealer og fornybare råvarer er det som vi skal leve av i fremtiden, sier styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Skuterud.

Oppdatert: 16.02.2018

Publisert: 07.02.2018

- Det er en politisk målsetting å øke norsk matproduksjon. I dette vil planteproduksjon spille en viktig rolle, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Skuterud mener at alle land, også Norge, må øke sin egen matproduksjon.

– Vi står overfor store klimautfordringer globalt. Og vi vet at matproduksjonen må økes med 70 % for å holde tritt med befolkningsveksten. Økt norsk matproduksjon byr både på muligheter og utfordringer, sier hun.

En åpenbar utfordring er at Norge har lite arealer å produsere mat på. Bare 3 prosent av landarealet vårt er dyrkbar mark.

– Det er derfor viktig å sikre høy kvalitet og økte avlinger i produksjonen av planter som blant annet korn og gras. Ikke minst må arealene som er best egnet til kornproduksjon brukes til dette, sier Skuterud.

Nytt klima krever nye plantesorter

Et annet virkemiddel for å øke matproduksjonen er robuste plantesorter som er tilpasset et stadig mer krevende klima.

– Ved å utvikle gode kornsorter som er lite utsatt for sykdom og som er tilpasset endrede dyrkningsforhold, gis bonden de riktige forutsetningene til å kunne produsere mer mat. Dette fører også til at vi kan dekke industriens behov for råvarer, sier hun.

Framtidens avlinger må være lønnsomme

Som kornprodusent selv, ønsker hun trygghet for at avlingene hennes skal bli lønnsomme også i fremtiden.

– Som bonde må jeg ha trygghet for at kornsorten gir ønsket resultat, i form av god plantehelse og tilpasset rådende klima og vekstforhold.

Tryggheten gjør bonden i stand til å produsere god mat.

– Det gjør det mulig for meg å produsere korn så lønnsomt som overhodet mulig i Norge – ved bruk av minst mulig sprøytemidler og tilpasset endrede vekstforhold, sier hun.

Vi må utvikle oss for å gripe fremtidens muligheter

Skuterud har engasjert seg sterkt i grønn konkurransekraft og mulighetene som ligger i den nye bioøkonomien. Hun tror mulighetene innen bioøkonomien er store for norsk landbruk, men da må vi lykkes i å ta ut potensialet i ny kunnskap og teknologi.

– Mer verdiskaping med basis i norske arealer og fornybare råvarer er det som vi skal leve av i fremtiden.

Granimor og NMBU jobber nå med flere spennende utviklingsprosjekt som kan være nøkkelen til økte kornavlinger i fremtiden.

– For å møte framtidens utfordringer og gripe mulighetene, trenger vi at bønder, bondens bedrifter og forskningsmiljøene samarbeider om å finne de riktige løsningene, avslutter hun.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få artikler fra landbruk.no direkte i innboksen din