Bioøkonomi

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 18.04.2018

Nettverk for GMO-fri mat og fôr er kritiske til endring av genteknologiloven

Foto: Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 18.04.2018

Ny genteknologi kan ha stort potensiale for bærekraftig matproduksjon. Likevel er det flere som er kritiske til å ta den i bruk.

Tradisjonelle genmodifiseringsmetoder har basert seg på å sette nye, hele gener inn i DNA-tråden til en organisme på en mer eller mindre tilfeldig plass.

I senere tid har forskere utviklet metoder som er langt mer presise. Disse presise metodene går under fellesbetegnelsen «genredigering».

Den nye teknologien kan bety at vi kan lage tryggere mat produsert på en mer bærekraftig måte. Samtidig er det flere som mener vi skal være forsiktige med å ukritisk ta den i bruk.

Les mer: Nye genteknologier kan få stor betydning for norsk jordbruk

Bør få mer kunnskap før man tar teknologien i bruk

Aina Bartmann, daglig leder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr, mener det er for tidlig å slå fast hvilke muligheter og utfordringer bruk av genredigering vil kunne ha for verdens matproduksjon.

– Vi ønsker derfor en satsing i norske forskningsmiljøer både på konkrete bruksområder og på eventuelle effekter på økosystemer og helse hos mennesker og dyr, sier hun.

Les mer: Kan poteten bli fri for tørråte ved hjelp av nye genredigeringsmetoder?

Det trengs mer forskning og kunnskap før teknologien kan tas i bruk, mener Aina Bartmann, daglig leder i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Foto: iStock

Dagens lov er ikke til hinder for å godkjenne GMO-er

De nye og mer presise genredigeringsmetodene gjør at Bioteknologirådet nå foreslår å endre reguleringen av genmodifiserte organismer (GMOer).

Flertallet av organisasjonene i Nettverk for GMO-fri mat og fôr er imot dette.

– Dagens lov kan praktiseres fleksibelt i forhold til ulike typer søknader.  Vi mener derfor at den ikke vil være til hinder for å godkjenne GMO-er som kan være nyttige for norsk landbruk, sier Bartmann.

Les mer: Må genteknologiloven endres for å produsere mer bærekraftig mat?

En endring i genteknologiloven kan få konsekvenser for vårt unntak i EØS-avtalen

Et annet poeng Bartmann trekker frem er forholdet til EØS-avtalen.

– I EØS-avtalen har vi et unntak på genteknologiområdet som innebærer stor grad av nasjonal råderett.

Bartmann advarer om at enhver endring av loven vil kunne sette dette unntaket i fare.

– Det er svært lite sannsynlig at en liberalisering av genteknologiloven vil kunne reverseres dersom vi fra norsk side skulle finne dette hensiktsmessig, avslutter Bartmann.