Bioøkonomi

Oppdatert: 26.08.2019

Publisert: 23.08.2019

Norge er verdensledende innenfor «ny» dyrkingsmetode

På grunn av det kalde klima i Norge er det krevende å drive helårs grøntproduksjon. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Oppdatert: 26.08.2019

Publisert: 23.08.2019

Visste du at Norge er verdensledende innenfor hydroponisk dyrkning? En metode der man dropper jord og heller dyrker plantene direkte i vann.

Det er krevende å drive helårs grøntproduksjon i Norge på grunn av det kalde klima. Grøntnæringen i Norge har derfor blitt gode til å tenke alternative løsninger.

Veldig mye av salat og urter som produseres i veksthus i Norge vokser nå i vann fremfor i jord.

– Norge er faktisk helt verdensledende innenfor hydroponisk dyrkningsmetode. Vi ser nå at resten av verden installerer det vi her i Norge er helt vant med, sier forsknings- og utviklingssjef i Gartnerhallen, Ellen Hovland.

Les mer: Norsk grønnsaksproduksjon skal øke med nye produksjonsmetoder

Plantenes røtter står i vann, der blir de tilført næringsstoffer planten trenger. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ Media

Metoden gjør det lettere å tilføre rett mengde næringsstoffer til rett tid

Metoden er i prinsippet eldgammel. NASA utviklet i sin tid metoden for å muliggjøre effektiv dyrkning av grønnsaker på tur i verdensrommet.

– I akvaponisk dyrking står plantenes røtter i vann. Vannet blir tilført de næringsstoffene planten trenger og LED-lys sørger for vekst, forklarer Hovland.

Hovland forteller at hovedgrunnen til at landbruket har omfavnet metoden skyldes at den gjør det mulig å tilsette akkurat de næringsstoffene planten trenger, til rett tid.

– Siden denne produksjonen foregår i veksthus eller tette rom, som er langt mer lukket enn tradisjonelt jordbruk, så reduserer det også behovet for sprøytemidler, sier hun.

Les mer: Vil fremtidens salat dyrkes samkultur med fisk?

Innovative norske bønder prøver hele tiden nye ting

Gartnerhallen har satt seg som mål å vokse med 150 prosent i omsetning innen 2030. Hovland mener innovative grønnsaksprodusenter er helt avgjørende for å nå målet.

– Bøndene i Norge er fremoverlente, og de prøver hele tiden å ta i bruk nye ting for å forbedre produksjonen. Dette bunner i at vi skal være konkurransedyktige på prisen på importvarer. Lønningene i Norge er ganske høye, så vi trenger å ta i bruk ny teknologi for å kunne redusere arbeidskostnadene, avslutter Hovland.

Les mer: Salg av norsk frukt og grønt skal øke med 150 prosent ved hjelp av ny teknologi