Bioøkonomi15.03.2017

Hvorfor kan Norge bruke hele dyret?

Plussprodukter fra norske dyr omsetter for mange hundre milloner årlig. Årsaken til dette er vår gode dyrehelse og dyrevelferd. Foto: Majchy/iStock

15.03.2017

323 Reaksjoner

I Norge eksporterer vi kyllingben som snacks. Vi ser på muligheten for å hente ut protein av kalkunføtter. Og vi omsetter skinn og hud for mange hundre millioner kroner.

Hvordan er det mulig?

Årsaken til at vi har mulighet til å eksportere perfekt hud og skinn og benytte oss av absolutt hele dyret, er fordi Norge har lavt antibiotika bruk og en svært god dyrehelse. Dette gir trygghet og kvalitet.

Les mer: Norsk landbruk bruker hele dyret 

– Den norske bonden gjør en god jobb. De er flinke til å stelle med dyrene og vi har en god dyrehelse. Flinke veterinærer har vi også. Den norske huden har den kvaliteten den har på grunn av avhorning, trygg og fokusert dyretransport og ingen skarpe kanter i fjøset, sier Lars Christen Dørum, fagansvarlig for tarm, skinn og hud i Norilia som er et heleid datterselskap av Nortura.

Det er Norilia som håndterer plussprodukter for det bondeiede konsernet. Plussprodukter er definert som alt som er igjen etter etter slakteprosessen.

– Vi har rene, friske dyr som er bra for kjøtt, melk og hud. Den norske dyrehelsen er unik, sier Dørum.

Les mer: Norsk tarm eksporteres til Europa

God dyrevelferd og -helse viktig for forbrukerne

Administrerende direktør i Nortura, Arne Kristian Kolberg, tror det vil bety enda mer i fremtiden

– Forbrukerne blir mer og mer opptatt av hvordan både mat og andre forbruksvarer er produsert. Vi tror på den gode dyrehelsen og dyrevelferden, og kvaliteten vi har i Norge. Slik vil kvaliteten på norske produkter ha viktige konkurransefortrinn i framtida, sier Kolberg.

Både Kolberg og Dørum store planer verdiskaping i fremtiden.

– Vi kan bli enda bedre i ressursutnyttelsen. Vi må holde økonomien oppe og folk må føle de får igjen for det. Vi skal ikke ha noe slapt regime. Det er bonden som ligger i bunn – det er bonden skaper den gode huden og alle mulighetene vi kan skape verdier av, avslutter Lars Christen Dørum i Norilia.