Bioøkonomi

Oppdatert: 03.09.2019

Publisert: 30.08.2019

Norsk fjørfenæring har unikt god dyrehelsestatus

Dyrehelsen og dyrevelferden hos norske kyllinger er unik. Foto: Nortura

Oppdatert: 03.09.2019

Publisert: 30.08.2019

Norsk fjørfenæring er i en egen klasse. – Vi bruker minst vaksiner, minst antibiotika og vi har ikke en rekke smittsomme sykdommer som er helt vanlige i resten av Europa, sier daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Norge er et av svært få land i verden som har som mål å holde både kylling- og eggproduksjon helt fri for salmonella.

– Det er ingen selvfølge å trygt kunne spise bløtkokte egg, men det tar vi nordmenn som en selvfølge, sier Brantsæter.

Hør podcast med Margrethe Brantsæter om dyreferd og -helse i norsk fjørfenæring.

Lavt smittepress i Norge

I Norge har vi en lang tradisjon for å bekjempe alvorlige og smittsomme sjukdommer og raskt iverksette tiltak for å hindre nye sjukdommer.

Vi har også et strengt regelverk for varsling av myndighetene, obligatoriske veterinærbesøk og tett oppfølging mellom bonden, rådgivningsapparatet og myndighetene.

– Både den spredte bruksstrukturen i Norge og konsesjonsregelverket som legger begrensninger på antall dyr bidrar til å holde smittepresset lavt, forklarer Brantsæter.

Les mer: Norsk fjørfenæring har unikt god dyrehelsestatus

«Alt-inn-alt ut-prinsippet»

Det hjelper lite med et strengt regelverk eller små besetninger dersom ikke bonden tar smitte og sykdom på alvor.

I fjørfenæringen har det i mange år vært fokus på å hindre virus, bakterier og parasitter fra å komme inn i fjøset.

– Alle som skal inn i et fjørfehus må gjennom slusesystemer før man slipper inn i husdyrrommet. Dyrene i flokken er like gamle, og «alt-inn-alt ut-prinsippet» følges. Mellom innsett følges det strenge prosedyrer for vask, tørk og desinfeksjon av fjørfehuset, sier Brantsæter.

Les mer: Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

Kyllingbonde Lars Otto Grundt har ikke brukt antibiotika i produksjonen så lenge han har drevet med kylling. Foto: Aurora Hannisdal/ Differ

Norge har lavest forbruk av medisiner i produksjon

At vi har friske dyr er hovedgrunnen til at vi bruker minimalt med medisiner og antibiotika i norsk kyllingproduksjon.

– Norge har lavest forbruk av vaksiner og antibiotika til fjørfe på verdensbasis, sier Brantsæter.

Bonde Lars Otto Grundt fra Østfold har drevet med kylling siden 2013.

– Her på gården har jeg enda ikke hatt behov for å bruke antibiotika fordi dyra mine er friske, sier han.

Grundt er glad for at dyrehelsen i norsk landbruk er så god.

– Vi er et lite land og det betyr at vi har god kontroll på produksjonen. Vi er også gode på samarbeid, sier han.

Les mer: Kyllingbonde Lars Otto Grundt har aldri brukt antibiotika i produksjonen

Se video av kyllingbonde Lars Otto som ikke har hatt behov for å bruke antibiotika i gården på Eidsberg i Østfold: