Bioøkonomi

Oppdatert: 28.02.2020

Publisert: 22.01.2019

Norsk landbruk har mange av løsningene verden er på jakt etter

Oppdatert: 28.02.2020

Publisert: 22.01.2019

Flere er på jakt etter løsninger på hvordan verdens befolkning kan spise mer bærekraftig. – Norsk mat er sunn, trygg og bærekraftig produsert og kan gi mange av svarene de er på jakt etter, sier direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Verden står overfor mange store utfordringer med klimaendringer, ulikhet og helseproblemer knyttet til feilernæring.

– Globalt er mye i ulage, men heldigvis har norsk landbruk holdt igjen for presset og krevd en politikk som har verdsatt flere hensyn enn billigst mulig mat for enhver pris, sier Hedstein.

Den norske landbruksmodellen bidrar til langsiktige løsninger

Norsk landbruk skiller seg fra andre lands matproduksjon på flere måter, blant annet gjennom hvordan vi har valgt å organisere landbrukspolitikken på.

– Den norske modellen bygger på et unikt samarbeid mellom staten og landbruksnæringen. Modellen har et langsiktig perspektiv der landbruksnæringa deltar aktivt i å realisere viktige norske samfunnsmål, selv om dette ikke nødvendigvis gir størst profitt på kort sikt, sier Hedstein.

Direktøren mener den norske modellen har ført til at vi har tatt valg som gjør at vi svarer godt på utfordringene med å nå FNs bærekraftmål.

– Politiske vedtak og innsats fra næringa har ført til at vi har verdens friskeste dyr, en god plantehelse og strenge krav til dyrevelferd, miljø og klimavennlig husdyrproduksjon. I tillegg har vi en transparent og oversiktelig verdikjede, sier Hedstein.

Det er trygt å spise kjøtt fra friske dyr

En viktig årsak til at norsk landbruk er mer bærekraftig enn i mange andre land skyldes måten vi har avlet for friske dyr.

– Der andre kyr og griser er ensidig avlet fram for å produsere mest mulig, raskest mulig, har vi i Norge prioritert anneledes. I tillegg til produksjonsevne, har vi avlet fram dyr med god helse og fruktbarhet. Friske dyr trenger ikke medisiner og det er bra for folks helse, sier Hedstein.

Norske dyr, som kua Norsk Rødt Fe, er avlet fram med mål om god helse og fruktbarhet. Dermed kan vi bruke mindre medisiner i norsk husdyrhold. Foto: Ole Martin Buene, TINE

Norsk landbruk er klimavennlig landbruk

Friske dyr er også en av årsakene til at norsk landbruk er en av verdens mest klimavennlige matproduksjoner.

Norsk kjøttproduksjon basert på Norsk Rødt Fe slipper i snitt ut 17,3 kg CO2-ekvivalenter per kilo produsert kjøtt, mens spesialisert kjøttproduksjon i verden slipper ut nesten fire ganger så mye klimagasser.

– I Norge har vi friske husdyr som effektivt utnytter fôret. I tillegg produserer norske kyr både kjøtt og melk. Dette gir et klimavennlig landbruk, sier Hedstein.

Norsk matproduksjon skal bli enda mer klimavennlig

Det pågår også et intenst arbeid for å finne nye løsninger som kan gjøre det norske landbruket enda mer klimavennlig.

– Norske forskningsinstitusjoner og landbrukssamvirkene ligger langt fremme på å forske på klimavennlige løsninger i landbruket. Måten vi har organisert landbruket på gjør at vi har et godt samarbeid mellom bønder, forskere og myndigheter, sier Hedstein.

Hør også: Landbrukspodden med Laila Aass

Norsk landbruk har prioritert bærekraft lenge

Ifølge FN vil verden trenge 60 prosent mer mat i 2050 enn vi gjør i dag.

Hedstein mener de norske målene i landbrukspolitikken og måten landbruket er organisert på svarer godt på mange av de løsningene som verden nå etterspør.

– Billigst mulig for enhver pris er ikke bærekraftig. Det har vi i Norge skjønt for lenge siden, og det er bra om dette får større oppmerksomhet også globalt, avslutter han.