Bioøkonomi

Oppdatert: 29.04.2020

Publisert: 03.10.2017

Norsk potetindustri skaper verdier av 50 000 tonn avfall

Hvis 50 000 tonn poteter hadde blitt dumpet i skogen kunne det ført til en miljøkatastrofe. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Oppdatert: 29.04.2020

Publisert: 03.10.2017

Uten potetbransjens avrensordning kunne vi stått overfor en potensiell miljøkatastrofe.

Hvert år mottar potetsamvirket HOFF omtrent 50 000 tonn såkalte «avrenspoteter».

Avrenspoteter er poteter som ikke når kravene til å bli solgt i butikk eller som industripotet og blir dermed sortert vekk.

– Potetene som av ulike årsaker ikke kan selges i butikk eller brukes i industri tar vi imot og lager ulike produkter av, sier administrerende direktør i HOFF, Ingeborg Flønes.

Uten avrensordningen hadde 50 000 tonn avrenspoteter gått rett i søpla.

– Poteter er organisk avfall og det må håndteres som spesialavfall. I ytterste konsekvens hvis det blir dumpa der det ikke skal dumpes, kan det få ganske store konsekvenser rundt plantesmitte og potetsykdommer, sier  Flønes.

Les mer: Norsk potetindustri er sirkulærøkonomi i praksis

50 000 tonn spesial avfall

Organisk avfall må håndteres som spesialavfall. Det er kostbart avfall å bli kvitt.

– Å dumpe organisk avfall i skauen er jo ikke lov, det er et miljøproblem, og da måtte man deponere det. Og når man snakker om 50 000 tonn så er det ganske store hauger og store kostander, sier potetbonde fra Lene, Thor Johannes Rogneby.

Rogneby mener avrensordningen bidrar til at man unngår et potensielt stort avfallsproblem.

– Avrensordningen hjelper på å få bort det organiske avfallet som avrenspoteter er på en god måte. Hvis poteter blir håndtert feil eller dumpa kan vi få store problemer rundt potetsykdommer, sier Rogneby.

Les mer: Norsk potetindustri har redusert matsvinnet med 100 %

Avrensordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom

Flønes mener avrensordningen er bra for bonden, stor-samfunnet og miljøet.

– Avrensordninga er jo samfunnsøkonomisk lønnsom. Den er viktig fordi vi bruker hele poteten og unngår et potensielt miljøproblem som vi hadde hatt hvis den ikke hadde funnes, avslutter hun.