Bioøkonomi

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 24.11.2020

Norske bønder står bak verdens beste kuhud

De norske hudene er i toppklasse på grunn av naturgitte kvaliteter, meget godt arbeid fra den norske bonden og at industridelen gjør en god jobb. Foto: John Trygve Tollefsen

Oppdatert: 13.10.2022

Publisert: 24.11.2020

Norske dyrehuder har hele verden som marked og er i toppklasse. Årsaken til det er de norske bøndene. - God hud henger sammen med god dyrevelferd, det er det ingen tvil om, sier Lars Christen Dørum, leder for hudavdelingen i Norilia.

Norilia er Nortura sitt eget datterselskap som skal ta hånd om alle delene av produktet som ikke går til kjøtt.

– Det er jo faktisk en stor andel av dyret, inkludert huder. Sirkulærøkonomi blir bare mer og mer viktig, så det er jo midt i blinken for oss at det er fokus på å bruke hele dyret og ikke kaste noen ting, sier Dørum.

Norske huder er i verdensklasse

De norske hudene er lett å få solgt og en stor andel av de norske hudene blir brukt i luksusmarkedet spesielt for produksjon av vesker, belter, sko og møbel.

Les mer: Norske Dagros er i verdens fjongeste butikker

– De norske hudene er verdens beste! Vi selger til hele verden, men mest i Europa, særlig Italia har vært dominerende siste 10-15 årene, det samme med Kina, forklarer Dørum.

Den norske bonden passer ekstra godt på dyra sine

Dørum forklarer at de norske hudene er i toppklasse på grunn av naturgitte kvaliteter, meget godt arbeid fra den norske bonden og at industridelen gjør en god jobb.

– Det er en tradisjon i Norge å ta godt vare på dyra våre. På Norges gårder får bonden et godt forhold til dyra sine. Den norske bonden steller og passer mer på dem enn det man opplever i andre land, ikke minst fordi vi ikke har det samme industrijordbruket som vi ser i mange andre land.

Det er heller ikke tillatt med bruk av piggtråd i Norge.

Lars Christen Dørum, leder for hudavdelingen i Norilia. Foto: Frida Gunnestad Johansen

Friske dyr gir god hud

Norge har friske husdyr. En god indikator på dette er den lave bruken av antibiotika i norsk husdyrhold.

De norske bøndene også veldig flinke til å behandle sykdommer og fjerne mange sykdommer.

En viktig forklaring på den norske suksessen er et godt samarbeid mellom forskningsmiljøer, forvaltning og næring. Et strengt regelverk for hold av husdyr setter tydelige rammer for hvordan dyr skal behandles.

– Så de norske dyra er friske dyr og får derfor lite antibiotika. Friske dyr får rett og slett en bedre hud. Friske dyr er rolige og trygge dyr, de blir ikke så utrolige og skal skubbe bort i alt mulig og klø seg. Så friske dyr betyr ofte god hud, forklarer Dørum.

Tilgang på kunnskap er viktig

Det norske landbrukets organisering er også med på å skape gode huder, mener fagsjefen.

– De norske bøndene har tilgang på kunnskap i mange organiserte miljøer.
De prater med hverandre og deler kunnskap.

Dørum mener at norske huder har en opplevd god kvalitet som har gitt oss et svært godt rykte i markedet.

– Vi er en liten aktør i verden hvis man sammenligner med Amerika og Brasil, men det er ikke så mange som kan tilby et såpass kvantum med den kvaliteten vi har, avslutter Dørum.