Bioøkonomi

Oppdatert: 31.10.2018

Publisert: 30.10.2018

Ny teknologi er en viktig forutsetning for norsk landbruk i fremtiden

Konferansen LandTek arrangeres for andre gang sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Oppdatert: 31.10.2018

Publisert: 30.10.2018

LandTek2018 – en konferanse om landbruk og teknologi – arrangeres for andre gang 31. oktober – 1. november i Oslo. I år skal konferansen ta for seg teknologi på åker og eng.

– I de siste årene har teknologi til landbruket vært i rivende utvikling. Det er viktig at landbrukssektoren følger med for ikke å gå glipp av store muligheter, sier en av arrangørene av LandTek, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Norsk forening for Elektrifisering og Automatisering (NFEA).

– Skal vi lykkes med å utvikle og ta i bruk den nye teknologien er vi nødt til å samarbeide med andre aktører. Vi er avhengige av teknologileverandørene produserer det vi trenger og vi må ha forskning som belyse de største effektene, sier Hedstein.

Les mer om LandTek her

LandTek kobler landbruk, forskning og teknologi

Også Norges forskningsråd ser behovet for å utvikle nye teknologiløsninger som kan gi landbruksnæringa nye muligheter.

–  Vi ønsker en mer målrettet forskning og teknologiutvikling med bruk av bioressurser som legger til rette for å redusere de samlede klimautslippene. Dette kan bidra til Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i forskningsrådet.

En nøkkel er samarbeidet i virkemiddelapparatet som gjør det mulig å ta teknologiske nyvinninger i bruk gjennom forskning, utvikling og innovasjon for landbruksnæringa.

– For å oppnå bærekraftig bioøkonomi har forskningsrådet og Innovasjon Norge sammen med SIVA som mål å tilby riktige og tilpassete virkemidler og som støtter opp om samarbeid på tvers av sektorer. Og vi ser resultater i form av konkrete nyvinninger i næringslivet, sier Røttingen.

Norsk teknologi hevder seg internasjonalt

Innovasjon Norge følger utviklingen i landbruket tett og gleder seg over at en stadig større del av prosjektene som finansieres av Innovasjon Norge går til innovative og bærekraftige løsninger som er med på å effektivisere norsk og internasjonalt landbruk.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth mener at det å ta bruk de nye teknologiene er en viktig forutsetning for norsk landbruk i framtida.

– Den norske leverandørnæringen hevder seg stadig internasjonalt. Vi registrer en økende interesse fra store internasjonale aktører innen agritek for å inngå samarbeid med norske innovative bedrifter. Innovasjon Norge har jobbet målrettet og i samarbeid med andre aktører over lengre tid for å stimulere til internasjonalt samarbeid og kommersialisering innen landbruket, sier hun.