Bioøkonomi11.10.2017

LandTek2017: Ny teknologikonferanse for landbruket

Ny teknologi vil gi økt konkurransekraft for norsk landbruk

11.10.2017

Landbruket kan øke sin konkurransekraft ved å ta i bruk ny teknologi utviklet for norske forhold. For å få litt fortgang i sakene arrangeres teknologikonferansen LandTek 25.-26. oktober for aller første gang.

– Mulighetene for norsk landbruk er store hvis vi tar i bruk ny teknologi. Men vi må sørge for at teknologien blir utviklet for norske forhold for å styrke det norske landbrukets konkurransekraft, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Norsk Landbrukssamvirke er en av flere initiativtakere bak konferansen.

– Det er derfor vi har tatt initiativ til en splitter ny teknologikonferanse sammen med flere samarbeidspartnere, Les mer og meld deg på LandTek2017

Norge kan bli verdensledende på landbruksteknologi

Flere norske teknologimiljø har allerede bevist at det er mulig å utvikle nye, innovative teknologiløsninger i Norge. NoFence er et eksempel. De har utviklet verdens første virtuelle gjerdeløsning!

Gründer i NoFence, Oscar Hovde Berntsen, trekker fram nærhet til landbruksnæringa som en forutsetning for å lykkes. Han mener tiltak som LandTek2017 er med på å gjøre det mye enklere å knytte viktige kontakter inn i landbruket.

-Vi har hatt utrolig god nytte av å kjøre pilotprosjekt sammen med folk i landbruket, sier gründer i NoFence, Oscar Hovde Berntsen.

N2 Applied, Saga Robotics og Adigo er andre norske teknologiselskaper som har kommet langt i utviklingen av nye landbruksteknologier.

Teknologi kan forsterke våre opparbeidede fortrinn

– Norsk landbruk har opparbeidet seg en rekke konkurransefortrinn. Vi er knallgode på å produsere klimavennlig mat med god dyrevelferd og plantehelse. Samtidig bruker vi minimalt med medisiner og sprøytemidler. Ny teknologi må forsterke disse fortrinnene, sier Hedstein.

I dag er selvkjørende landbruksroboter som kan drive jordarbeid med superhøy presisjon blitt en realitet. Både Adigos Asterix og Yaras N-sensor er eksempler på presisjonsteknologi som i følge undersøkelser kan redusere behovet for gjødsel og plantevernmidler med opp til 95 prosent.

– Det betyr reduserte kostnader for bonden, men også sunnere og mer miljø- og klimavennlig mat. Det er viktig for konkurransekraften til norsk landbruk, mener Hedstein.

Les mer: Norsk landbruk kan bli fri for plantevernmidler

Landbruksroboten Asterix reduserer bruk av plantevernmiddel opp mot 95 prosent! Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Våtere og villere klima nødvendiggjør ny teknologi

Ny teknologi er ikke bare «kjekt å ha». På mange områder er det helt nødvendig å være i front på teknologiutviklingen.

Det har vi sett i høst, hvor det våte klimaet har fått store konsekvenser for norske bønder over hele landet. To uker med regn midt i innhøstinga har gjort jordene for bløte for store maskinparker.

-Denne høsten beviser at klimaendringene allerede utfordrer måten vi produserer mat på. Det haster med å få på plass nye løsninger som egner seg bedre i framtidens våtere klima, mener Hedstein.

Les mer: Klimaendringer kan endre forutsetningene for den globale matforsyningen

Norsk landbruk må fortsette å ligge et hestehode foran

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har gått sammen med Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Forening for Automatisering om å arrangere LandTek.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth er enig med Hedstein i at det norske landbruket har en rekke fortrinn.

– Norske jordbruksråvarer er internasjonalt i topp med tanke lavt bruk av antibiotika og sprøytemidler. Dette gir råvarer i verdensklasse, og næringsmiddelindustrien som foredler disse råvarene er den største fastlandsindustrien i Norge, sier Traaseth.

Traaseth mener at teknologiutvikling er en viktig forutsetning for en like god posisjonering i framtida.

– Innovasjon Norge synes det er helt naturlig å være med å arrangere LandTek2017 for å sikre at både landbruk og næringsmiddelindustrien fortsatt kan «ligge et hestehode foran», sier hun.

LandTek kobler landbruksnæring med forskning og teknologimiljøer

Også Forskningsrådet ser behovet for å koble landbruksnæringa opp mot kompetansemiljø innen forskning og teknologiutvikling.

Vi ønsker en mer målrettet forskning, kunnskapsformidling og innovasjon for å møte fremtidige utfordringer og behov i landbruket. Spesielt fokus på teknologi for å redusere klimagassutslipp som kan bidra til å imøtekomme Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Å støtte opp under dannelsen av nye nasjonale nettverk innen teknologi, automasjon og robotisering i landbruket er viktig for Forskningsrådet, forteller Røttingen.

Tverrfaglige nettverk som ivaretar interessentene til bonde, utvikler, industri, forsker, og beslutningsorganer mener vi er viktige.

 

Norsk Forening for Automatisering mener at norsk landbruk har mye å hente på økt automatisering. Melkebonde Marthe Bogstad inspiserer melkeroboten og ser alt går riktig for seg. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media.

Automatisering gir et bedre landbruk

Bedriftene som skal utvikle fremtidens landbruksteknologi er organisert i Norsk Forening for Automatisering (NFA), en interesseorganisasjon for 200 bedrifter og forskningsinstitusjoner som har til felles at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

– Landbrukssektoren har etter min vurdering enda mye å hente på økt automatisering, sier daglig leder i foreningen, Karin Sundsvik.

Organisasjonen hun leder jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Sundsvik mener økt automatisering fører til et bedre samfunn, og et bedre norsk landbruk.

– Selvfølgelig gjelder dette først og fremst økonomisk for den enkelte bonde, men et like viktig bidrag til storsamfunnet er de effektene vi kan ta ut på HMS-området, helsegevinst for dyr og planter og miljøgevinsten for samfunnet som helhet.  Spørsmålet burde derfor heller være: Hvorfor har vi ikke gjort dette før? sier hun retorisk når hun blir spurt om hvorfor NFA har inngått samarbeid med norsk landbruk.

Teknologi + norsk landbruk = sant

Alt ligger til rette for at norsk landbruk kan øke sin konkurransekraft ved å ta i bruk ny teknologi.

Norge har kompetente teknologimiljøer, teknologikompetente bønder, et landbruk som er vant til å samarbeide og god infrastruktur.

– Norge er god på teknologi og vi er gode på landbruk. Nå må vi gripe mulighetene som ligger foran oss og forene disse to kreftene for å lage nye løsninger for økt konkurransekraft i landbruket, sier Hedstein.

Meld deg på LandTek2017 her

FAKTA OM LANDTEK2017:

  • Ny årlig teknologikonferanse for landbruket
  • Arrangeres på Gardermoen 25 – 26. oktober for første gang
  • Formålet er å knytte landbruket tettere sammen med teknologimiljøer
  • Mat- og landbruksministeren åpner konferansen
  • Årets tema er digitaliseringen av norske husdyrrom