Bioøkonomi, Samvirke

Oppdatert: 18.09.2018

Publisert: 29.11.2017

Samvirke gir trygghet så bønder kan innovere

Roy Hasle i Rygge med choggiabeter

Roy Hasle i Østfold tester stadig ut nye sorter. Gården var først ute med en rekke bete-typer, men også nye reddik-sorter testes ut av bonden. Foto: Lars Olav Haug, Bondebladet

Oppdatert: 18.09.2018

Publisert: 29.11.2017

Bonde Roy Hasle i Østfold mener samvirke er helt avgjørende for at han tør prøve ut nye sorter og drive innovasjon.

Selv har han mye erfaring med å prøve ut nye ting.

– Vi var de første i landet til å dyrke gule beter, hvite beter, chioggiabeter, havrerot og pepperrot, sier Hasle. Å jobbe med nye grønnsaker syns jeg rett og slett er morsomt og faglig veldig utfordrende. Det er mye som ikke burde være uprøvd.

Samvirkebonde i både handling og tanke

Bonden mener at samvirke er helt avgjørende for at han tør å prøve ut nye sorter som krever tid, utvikling, kunnskap og en god dose tålmodighet.

– Jeg er tredje generasjon Gartnerhallenmedlem. Etter at min bestefar meldte seg inn i 1948 har vi vært samvirkebønder både i handling og tanke på denne gården. At samarbeid er til beste for alle, og at vi er sterkest når vi står sammen er en grunntanke vi alltid har hatt.

Det er også gjennom Gartnerhallens samarbeid med BAMA at de har fått deres markedsadgang og slik får de mulighet til å selge varene til hele landet, forklarer Hasle.

– Å være medlem i Gartnerhallen har vært så avgjørende for min familie i snart 70 år at det andelsbrevet fra 1948 bør jeg vel se å få rammet inn snart, avslutter den innovative bonden.