Bioøkonomi12.10.2017

Sensorteknologi kan oppdage sykdommer før bonden

Sensorer kan kobles til melkeroboten for å sjekke etter sykdommer eller kvalitet på melken. Foto: Julie Lunde Lillesæter

12.10.2017

Norsk landbruk er allerede gode på dyrehelse. Nå mener forskere at melkeroboten kan bli et viktig verktøy i å forbedre dyrehelsen på norske kyr enda mer.

Gunnar Dalen er veterinær i TINE og jobber på et forskningsprosjekt om jurhelse for kyr i robotsystem.

– Jeg forsker på hvordan sensorer i melkeroboter kan identifisere kyr som er syke og som trenger tilsyn av bonden, sier Dalen.

Sensorer kan hente inn store menger data

Melkerobot, eller automatisk melkesystem, er en selvbetjeningsløsning for kua der hun melker seg selv når hun vil. Teknologien har i lang tid vært i bruk i norske fjøs, og medfører en rekke muligheter når det kommer til dyrehelse.

– Med innføring av sensorer og celletallsmålere på robotene får vi store datamengder som hjelper oss med å finne dyr som kan bli, eller er, syke på så tidlig stadium som mulig, sier Dalen.

Sensorene skanner jurene på kua eller innholdet på melken og kan se tegn på sykdom før bonden kan.

– Hvis vi oppdager sykdommer på et tidligere stadium så kan bonden gjøre preventive tiltak. Da kanskje vi unngår at sykdommen utvikler seg og medisiner blir kanskje unødvendig, sier Dalen.

Norsk landbruk har drevet med Big Data siden Kukontrollen

 Systematisk arbeid med data, såkalt Big Data, er ikke noe nytt i norsk landbruk. Norske bønder har jobbet systematisk med innsamling av helsedata siden innføringen av Kukontrollen.

– Norske bønder har samlet data om dyrene sine i mange år, og dette blir brukt til å gi kvalifiserte råd for å gjøre besetningen bedre, sier Dalen.

Den friske kua NRF hadde ikke vært mulig uten melkebøndenes nitidige rapportering av helsedata. Med robotene blir dataene hentet inn i stor skala og analysert automatisk.

Norsk landbruk må fortsette innsamlingen av data

Dalen mener det er viktig at norsk landbruk ikke lener seg på historisk gode data, men fortsetter utviklingen fremover.

– Norske melkebønder bruker teknologi og dataregistreringer i stor grad, men resten av verden kommer raskt etter så det er veldig viktig at vi henger i og kontinuerlig forbedrer oss, sier han.

Antall bruk med melkeroboter er i vekst, omtrent 40 % av norske fjøs har installert melkerobot i dag.

– Norske kyr har det bra uansett om fjøset er robotisert eller ikke. Fordelen med robotene er de samler mye data som gjør at vi kan forske på hvordan vi kan bli enda bedre, avslutter han.

Vil du lære mer om landbruk og teknologi?

Hvis du vil lære mer om landbruk og teknologi kan du melde deg på konferansen LandTek2017.