Bioøkonomi

Oppdatert: 21.07.2020

Publisert: 20.07.2020

Sommerbeite er viktig for velferden til norske kyr

Foto: Øyvind Heen/Fjords.com

Oppdatert: 21.07.2020

Publisert: 20.07.2020

Alle norske kyr har krav på minimum 8 uker mosjon på beite i løpet av sommerhalvåret. Det er viktig for velferden til norske kyr, men har mange andre positive effekter også.

Det er ikke alle kyr i verden som har lovpålagt sommerferie, men det har norske kyr.

I forskriften om hold av storfe står det at «storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret»

– Vi har høge standarder for dyrevelferd i norsk mjølkeproduksjon. Beiting er viktig i denne sammenhengen fordi det gir kyrne mulighet til å utøve naturlig adferd, forklarer spesialrådgiver i TINE Rådgiving, Håvard Nørstebø.

Les mer: Færre dyr på beite kan få store negative konsekvenser

Dyr trives med økt bevegelse 

Ikke bare kan kyrne utøve sin naturlige adferd ute på beite, men det er også bra for helsa.

– De fleste dyr trives med å røre på seg og økt bevegelse gjør kroppen mer robust ved at muskler og ledd blir sterkere. Andre fordeler med å ha dyrene på gode beiter er at de får bedre blodsirkulasjon og bedre klauvhelse, sier Nørstebø.

Men, det er ikke sånn at dyra har det bra bare fordi de er ute. Dersom kyrne ikke har gode nok utearealer kan det oppstå problemer.

– Blir kyrne stående i gjørme er det høyere risiko for infeksjoner, forklarer spesialrådgiveren.

Melkebonde Odd Einar Hjortnæs fra Asker har sendt kuflokken sin på sommerferie. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen/ Visualdays

Sommerbeite handler om dyras velferd

Melkebonde Odd Einar Hjortnæs og melkekyrne hans holder til vanlig til på en gård i Asker utenfor Oslo. Men, i løpet av sommeren reiser kyrne hans ut på beite i Bærumsmarka og til fjells i Numedal.

– Småkalvene går på hjemmebeite første sommeren. Ungdyra går på fellesbeite i utmark i Vestmarka fra juni til september. Og omtrent halve kuflokken er på Kruke seter øverst i Numedal i juli og august, forklarer han.

Å sende kyr fra gården og på beite på fjellet innebærer mye jobb for bonden. Men for Hjortnæs er det viktig å sende dyra på beite.

– Det handler om velferd for dyra, og det å utnytte beiteressursene i utmarka, sier han.

Les mer: Melkebonde Odd Einar Hjortnæs har sendt kuflokken på sommerferie

Dyr på beite minsker behov for import av fôr

Ifølge Nørstebø er også mange andre positive effekter knyttet til å ha dyra ute på beite om sommeren.

– Bruk av utmarksbeite er viktig for å hindre gjengroing og for å opprettholde kulturlandskap og biologisk mangfold. Det er også positivt for forbrukerne å se at dyra er ute, sier han.

Les mer: Gjengroing av utmarka er et miljøproblem

Melka smaker godt året rundt

Nørstebø vil ikke spekulere i om sommerbeite gir bedre smak på melka.

– Det jeg vet, derimot, er at norske melkeprodusenter leverer melk av topp kvalitet både før, under og etter beitesesongen, avslutter Nørstebø.