Bioøkonomi

Oppdatert: 25.10.2018

Publisert: 19.10.2018

Store økonomiske konsekvenser ved redusert matsikkerhet

Oppdatert: 25.10.2018

Publisert: 19.10.2018

Landbruket har levert sine innspill til Regjeringens Klimarisikoutvalg. – De økonomiske og sosiale konsekvensene for redusert matsikkerhet i Norge må ikke bagatelliseres, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og betydningen det vil ha for norsk økonomi.

– Sommeren 2018 gir et tydelig signal om at klimarisikoen i norsk matproduksjon er reell, sier Klepp.

Inntektstapet for bøndene etter tørkesommeren ligger an til å bli hele 5 milliarder kroner.

– Det viser oss at klimaendringer allerede i dag gir økonomiske utslag som har betydning for næring og samfunnet for øvrig, sier Klepp.

Hør Åge Klepp snakke om klimarisiko på podcast:

Irreversible virkninger for norsk landbruk ved økt temperatur

Forskerne mener at klimaet er i endring. Selv med utslippskutt mener de at endringene vil fortsette opp til år 2100.

I følge FNs klimapanel øker temperaturen raskere enn først antatt. Konsekvensene av klimaendringene blir store selv om vi ikke når målet med å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader.

– Konsekvensene av å overskride 2 grader kan ha irreversible virkninger på arter, økosystemer og værsystemer, sier Klepp.

Sommeren 2018 gir et tydelig signal om at klimarisikoen i norsk matproduksjon er reell. Inntektstapet for bøndene etter tørkesommeren ligger an til å bli hele 5 milliarder kroner. Foto: Therese Alice Sanne, VG/Scanpix

Mye nedbør i Norge de neste 100 årene

Spesialrådgiver i NIBIO, Arne Bardalen, har nylig fullført rapporten «Klimarisiko og norsk matproduksjon» på vegne av Norsk Landbrukssamvirke.

– For jordbruket i Norge er det endringer i nedbør og temperatur som skaper de største effektene. Det forventes betydelig mer nedbør i hele Norge fram mot 2100 – både høst, vinter og vår, sier Bardalen.

Hvis temperaturen øker til 4,5 grader kan gjennomsnittlig årsnedbør øke med 18 prosent.

– Episoder med styrtregn vil bli kraftigere, nedbørsmengden på dager med kraftig nedbør vil øke med 19 prosent og intens nedbør med kortere varighet enn ett døgn vil øke med cirka 30 prosent, sier Bardalen.

Les mer: Slik blir klima i Norge om 100 år

Globalt matsystem er en del av norsk økonomi

Klimarisiko i landbruket er ikke noe nytt. Vær og klima har alltid hatt en stor innvirkning på vår evne til å produsere mat.

Det som har endret seg er hvordan det globale matsystemet har blitt en stor del av norsk økonomi.

– Mer storskala drift og konsentrert matproduksjon av viktige jordbruksvarer som hvete og fôrråvarer skaper potensiale for risiko for norsk matforsyning, sier Bardalen.

Dagens matsystem er geografisk konsentrert

Rapporten fra NIBIO viser at den globale matforsyningen blir mer usikker på grunn av klimaendringer.

De globale værsystemene vil variere og kan gi uår eller klimasjokk i flere viktige matproduserende områder samtidig.

– Verdens matproduksjon er stadig mer geografisk konsentrert. Mange av de viktige produksjonsområdene for mat vil være utsatt for klimaendringer. Samtidig har klimaendringer også potensiell kraft til å slå ut viktige knutepunkter og transportårer for mat, sier Bardalen.

Foto: iStock

Mer storskala og konsentrert matproduksjon av viktige jordbruksvarer som hvete og fôrråvarer skaper potensiale for risiko for norsk matforsyning. Foto: iStock

Store konsekvenser for Norge hvis andre land stopper eksport

Svikt i matproduksjonen i viktige produksjonsområder kan føre til at de store landene som produserer mye av maten vår innfører restriksjoner på eksport.

Det vil få store konsekvenser for et land som Norge som er avhengig av import for å fø befolkningen.

– Sviktende matproduksjon har både direkte effekt på befolkningens matsikkerhet, alvorlige økonomiske konsekvenser for aktørene i matverdikjedene og kan indirekte føre til sosial og politisk uro, sier Bardalen.

Les også: Norge er i dag avhengig av import for å forsyne befolkningen

Klimaendringer bør vektlegges tungt i utvalgets rapport

Konsekvensene av redusert matsikkerhet kan derfor bli store for Norge, mener fagsjefen i Norsk Landbrukssamvirke.

– Vi mener derfor at klimaendringer og dets betydning for global og nasjonal matvaresikkerhet bør være et tema som Klimarisikoutvalget vektlegger tungt i sin rapport til regjeringen, avslutter Klepp.

Bli med på FROKOSTSEMINAR 25.oktober!