Bioøkonomi04.07.2017

Det digitale landbruket vil øke vår konkurransekraft!

Landbruksrobotene går av seg selv, 365 dager i året og 24 timer i døgnet. Robotene kan spare bonden for både tid og penger. Foto: Aleksander Andersen.

04.07.2017

Norsk landbrukssamvirke har identifisert fem ulike trender som vil endre norsk landbruk i fremtiden. Teknologiske gjennombrudd er en av dem.

Les mer: 5 trender som vil påvirke norsk landbruk

Ny teknologi har revolusjonert media-, bank- og taxinæringen.  Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, lar seg ikke skremme av teknologiutviklingen.

– Norsk landbruk er allerede høyteknologisk, men ny teknologi kan gjøre norsk landbruk enda mer konkurransedyktig, sier Hedstein.

Billigere frukt og grønt med ny teknologi

– Vår konkurransekraft ligger der Norge er bedre enn andre. Vi er gode på å produsere klimavennlig mat med høy dyrevelferd. Samtidig bruker vi lite medisiner og sprøytemidler. Vi må ta i bruk de teknologiene som kommer vil styrke disse konkurransefordelene enda mer, sier han.

Norge er et høykostland, noe som fører til høye produksjonskostnader.

Hedstein mener ny teknologi vil gjøre norsk produksjon billigere fordi landbruksroboter kan ta over tidkrevende arbeidsoppgaver som man i dag trenger sesongarbeidere for å gjøre.

– Med ny teknologi kan faktisk norsk frukt og grønt bli billigere, sier Hedstein.

Les mer: Ny teknologi gjør samvirke til norsk landbruks viktigste konkurransefordel

Ny industriell revolusjon

Direktøren har stor tro på at fremtidstenkende norske bønder og innovasjonsevne gjør landbruksnæringa til en fremtidsnæring.

– Vi står på terskelen av en ny industriell revolusjon som skal ta oss fra svarte til grønne karboner. Det ligger mye upløyd mark framfor oss, men om det er én ting norske bønder er gode på så er det å pløye mark.

Norske bønder har allerede skapt en moderne og innovativ landbruksnæring. Det har de fått til gjennom langsiktig eierskap i egne bedrifter, bruk av ny teknologi og interesse for stadig utvikling.

Når vi skal løse de store problemene framover blir faginnsikten til bøndene svært verdifull.

– Teknologi og naturressurser i samspill kan bli den viktigste vekstfaktoren for norsk økonomi, arbeidsplasser og velferd de neste tiårene. Her er landbruket helt avgjørende, avslutter han.

Les mer: 5 teknologier som vil dramatisk endre norsk landbruk

Meld deg på nyhetsbrev om landbruk og teknologi

Få nyheter om landbruk, teknologi og innovasjon direkte i din innboks ved å melde deg på nyhetsbrevet Landbruk + Tech:

Nyhetsbrev Landbruk + Tech