GMO

Oppdatert: 06.12.2021

Publisert: 05.12.2021

Kompetansebygging om genteknologi og gjennomgang av GMO-policy

Oppdatert: 06.12.2021

Publisert: 05.12.2021

Styrker kompetansen på nye genteknologier!

De siste årene er det utviklet nye metoder innen genteknologi, kalt genredigering, som gjør det mulig å gjennomføre mer målrettede endringer i gener enn det som er mulig med tradisjonell genmodifisering. Disse nye metodene kan få stor betydning for fremtidig planteforedling og avl av dyr.

Regjeringen etablerte i fjor høst Genteknologiutvalget, som skal oppdatere kunnskapsgrunnlaget på området og vurdere om lovverket bør justeres. Det pågår også et omfattende arbeid i EU med å utvikle egnet regelverk for å styre bruken av nye genteknologier i Europa.

Landbrukets organisasjoner ønsker å styrke sin kompetanse på området, og har behov for å gjennomgå landbrukets felles holdning til genteknologi og genmodifiserte organismer, som ble vedtatt i 2005.

Derfor har Norsk Landbrukssamvirke fått i oppgave å gjennomføre prosjektet «Kompetansebygging om genteknologi og gjennomgang av GMO-policy». Prosjektet har to formål:

  • Sette NLs medlemsbedrifter godt inn i saksfeltet genteknologi, og
  • Forankre en felles, fremtidsrettet policy for bruk av GMO og nye genteknologier

For å styrke kompetansen på nye genteknologier har Norsk Landbrukssamvirke gjennomført fire webinarer. I disse har vi blant annet belyst muligheter, utfordringer, dagens lovverk, den politiske debatten, og betydningen for norsk konkurransekraft og omdømme.

Webinarene er forbeholdt medlemmer i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsbedrifter og er derfor passordbeskyttet. Kontakt oss for å få tilgang på webinarene.

Arbeidet med å forankre en fremtidig policy vil etter planen pågå fram til våren 2023, etter at Genteknologiutvalget har lagt fram sine forslag.