Bærekraft, Internasjonalt

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 13.12.2016

Bærekraftige handelsavtaler bør forhindre antibiotikaresistens

- De nye handelsavtalene bør ikke ha billigst mulige råvarer som førsteprioritet, men at verden trenger sunn og nok mat til alle. Da må maten være bærekraftig produsert, sier Ola Hedstein fra Norsk Landbrukssamvirke. Foto: iStock

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 13.12.2016

Internasjonale handelsavtaler bør ha som mål å nå FNs bærekraftsmål, ikke lavest mulig pris på varer og tjenester. Det mener administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

– I dag lønner deg seg å ta snarveier i matproduksjonen med mye bruk av antibiotika. Når vi har grunn til å frykte en utvikling hvor flere europeer dør av antibiotikaresistens enn kreft, da har noen sovet i timen. Når slike snarveier lønner seg løser vi ikke den globale utfordringen med antibiotikaresistens, sier Hedstein.

Les mer: Handelspolitikk for bærekraftig matproduksjon 

Ufarlige infeksjoner kan bli dødelige i fremtiden

Hver eneste dag dør 68 EU-borgere av antibiotikaresistente bakterier. Ufarlige infeksjoner er i ferd med å bli dødelige. Overdreven antibiotikabruk fører til at bakterier tilpasser seg kjente former for antibiotika og blir immune. Den viktigste årsaken til problemet er at mange land bruker forebyggende medisinering av friske husdyr.

Les mer: Hva er egentlig antibiotikaresistens?

– Dette er en snarvei mange av verdens matprodusenter tar fordi produktene de lager da blir billigere. Men konsekvensen av at sykdomsbakteriene utvikler resistens blir overlatt til resten av verdenssamfunnet, sier Hedstein.

Maten skal være bærekraftig produsert

Hedstein mener fremtidige handelsavtaler bør fremme FNs bærekraftsmål og hindre utviklingen av antibiotikaresistens.

– I en verden som skriker etter samarbeid burde politikere bruke internasjonal handel som et virkemiddel for å knytte verden tettere sammen. De nye handelsavtalene bør ikke ha billigst mulige råvarer som førsteprioritet, men at verden trenger sunn og nok mat til alle. Da må maten være bærekraftig produsert, sier Hedstein.

Les mer: FNs bærekraftmål gjør norsk landbruk mer konkurransedyktig