Internasjonalt

Publisert: 20.05.2020

Bærekraftig handel er en viktig del av EUs nye jordbruksstrategi

Foto: iStock

Publisert: 20.05.2020

EU lanserte 20. mai sin nye jordbruks- og mat-strategi «Farm To Fork» der målet er å sette standarden for bærekraftig mat globalt. Handelspolitikk kan bli et viktig virkemiddel for å nå målene.

Myndighetene i Brussel har fått med medlemslandene på en «European Green Deal» som innebærer å bidra til å oppfylle Paris-avtalen, innfri FNs bærekraftmål og de globale biodiversitetsmålene.

For å lykkes er mat- og landbrukspolitikken viktig. Ambisjonen er å sette standarden for bærekraftig mat globalt.

– Det vil også få konsekvenser for handelspolitikken, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Matindustrien er svært viktig i EU

Landbruket er en svært viktig næring i EU. EU hadde ifølge Europakommisjonen i 2019 en selvforsyningsgrad på 77 prosent, og er i dag verdens største eksportør av jordbruksprodukter.

Sletnes mener dreiningen mot bærekraft først og fremst handler om å vinne markedsandeler.

– Selv om bærekraftmålene er ledestjerner for den politiske dreiningen i EU bør vi ikke tvile på at verdiskaping og arbeidsplasser er drivkraften bak satsingen. EU ønsker å styrke konkurransekraften i matindustrien gjennom å bli best i verden på bærekraft, sier fagsjefen.

EU eksporterer mye mat til Norge

Politikken i EU har stor innvirkning på handelen mellom Norge og våre naboland. EU-bedrifter er de største konkurrentene til matindustrien i Norge. EU-industriens rammebetingelser og konkurransekraft er avgjørende for importkonkurransen vi vil møte i det norske matmarkedet i årene framover.

– Konkurransekraft og muligheter for verdiskaping blir nok en kampsak både for bønder, matindustrien og myndighetene i medlemslandene. Derfor bør vi forvente at nye grønne strategier også vil bli fulgt opp med endringer i EU sin handelspolitikk, tror Sletnes.