Internasjonalt

Publisert: 09.11.2017

Bærekraftige handelsavtaler kan forhindre import av uetisk mat

Publisert: 09.11.2017

Tidligere i høst hørte vi om "slavetomater" importert til Norge. Mer fokus på bærekraft i fremtidens handelsavtaler kan forhindre import av uetisk mat.

Gettoer, luselønninger, manglende arbeidskontrakter og arbeid i stekende varme uten tilgang på vann – slik beskriver NRK forholdene på tomatplantasjen i Italia.

Norge importerte tomatprodukter fra Italia for 116 millioner kroner i 2016.

– Forholdene i matproduksjonen varierer veldig mellom land. Handelsavtaler som inneholder klare og strenge regler og standarder for hvordan maten skal produseres vil både bidra til å gjøre matproduksjonen mer bærekraftig og sikre rettferdige konkurransevilkår, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Finnes det håp for bærekraftige handelsavtaler?

Sletnes etterlyser mer helhetlig fokus på bærekraft i handelspolitikken.

Utenlandske aktører som ikke er underlagt like strenge regler som norske produsenter knyttet til helse, miljø og arbeidsforhold vil ha urimelige konkurransefordeler.

– Det er nødvendig at handelspolitikken bidrar til å sette en riktig pris på produktene, en pris som gjenspeiler miljømessige og sosiale kostnader som påføres samfunnet, sier Sletnes.

Det må lønne seg å ta samfunnsansvar

Norske bønder, norsk industri, og ikke minst forbrukerne vil ha mye å tjene på at utenlandske konkurrenter nektes å ta snarveier som medfører en belastning for folkehelse, arbeidsforhold, klima- og miljø, mener Sletnes.

Fagsjefen har derfor tatt til orde for at politikerne må gjennomføre en handelspolitikk som bidrar til bærekraftig utvikling.

– Bærekraftige forretningsmodeller må premieres, mens de som til nå har tatt snarveier og overlatt regningen til verdenssamfunnet må stoppes. Dersom bærekraft blir et reelt konkurranseelement har norsk landbruk bedre forutsetninger for å gå seirende ut av konkurransen, avslutter han.

Er du interessert i landbruk og handel?

Meld deg på Arne Ivar Sletnes handelspolitiske nyhetsbrev